Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Dostępny jest już szczegółowy program Seminarium podoktorskiego pedagogiki społecznej, które odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 3 grudnia 2018 roku. 

Program w wersji do pobrania znajduje się tutaj.

--------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem - 

nr 9(11)_2018 - Stowarzyszenia RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH! 

Do pobrania tutaj.

--------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na 

Seminarium podoktorskie pedagogiki społecznej

które odbędzie się w Opolu, 3 grudnia 2018

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo tutaj

--------------------------------------------------------------------


VI ZJAZD PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - PEDAGOGIKA ZAANGAŻOWANA. WOKÓŁ INICJATYW I RUCHÓW SPOŁECZNYCH

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 17-18.09.2018


FOTORELACJARada Naukowa Zjazdu

 

 • Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Przewodnicząca ZPS PAN, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej APS w Warszawie
 • dr hab. prof. UwB Wioleta Danilewicz,  Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN,  Zakład Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Michał Kwiatkowski, Doradca Przewodniczącej ZPS PAN, Katedra Pedagogiki Społecznej APS w Warszawie
 • Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. prof. APS Anna Odrowąż-Coates, Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN, Katedra Pedagogiki Społecznej APS w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jacek Piekarski, Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN, Kierownik Katedry Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Honorowy Przewodniczący ZPS PAN, Profesor Emeritus
 • dr Aleksandra Sander, Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN, Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UAM Waldemar Segiet, Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN, Zakład Edukacji Wielokulturowej i badań nad nierównościami społecznymi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. prof. WSP Barbara Skałbania, Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN, Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, Wrocław
 • Prof. dr hab. Ewa Syrek, Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. prof. UP Zofia Szarota, Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
 • dr hab. prof. SGGW Krystyna Błeszyńska, Kierownik Zakładu Edukacji Międzykulturowej SGGW, Warszawa
 • Prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW, Kierownik Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

  Bydgoszcz

 • dr hab. prof. UWr Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Maria Deptuła, Kierownik Zakładu Dydaktyki Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Kierownik Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. prof UWM Ewa Kantowicz, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Barbara Kromolicka,  Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UW Danuta Lalak, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Bożena Matyjas, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej,  Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Maria Mendel, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Gdański
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski, Kierownik Zakładu Badań Środowisk Wychowawczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Andrzej Olubiński, Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. Prof. UAM Katarzyna Segiet, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab., prof. UWB  Mirosław Sobecki, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. prof. Alina Szczurek-Boruta, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 •  dr hab. prof UWr Alicja Szerląg, Kierownik Zakładu Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Wiesław Theiss, Katedra Socjologii Edukacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • dr hab. prof. UMK Marta Urlińska,  Kierownik Katedry Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. dr hab.  Zdzisław Wołk, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej  Uniwersytet Zielonogórski

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu:

 • dr Anna Perkowska-Klejman
 • dr Marta Wiatr
 • dr Marta Kulesza
 • dr Anna Górka-Strzałkowska
 • dr Kamila Słupska
 • dr Astrid Tokaj
 • mgr Katarzyna Odyniec
 • mgr Paulina Głowacka

 

Sekretariat

email: zpspan@gmail.com

------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym biuletynem  Stowarzyszenia RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH,  który poświęcony został sytuacji protestujących rodziców osób z niepełnosprawnością. Znajdą go Państwo tutaj oraz w zakładce Stowarzyszenia.

------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym SEMINARIUM PODOKTORSKIM PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, które odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dnia 18 czerwca 2018 roku. Więcej informacji na temat seminarium znajdą Państwo tutaj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zjazd Pedagogiki  Społecznej -  

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 17-18 września 2018 r. - Komunikat 1.

 

Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych  PAN zaprasza na kolejny Zjazd Pedagogiki Społecznej. Nie zapominając o ogólnym przesłaniu Zjazdu minionego – „Tego świata nie możemy zostawić jakim jest” – zamierzamy na naszym najbliższym spotkaniu na nowo ożywić podstawowe  idee i hasła pedagogiki społecznej skierowane na                                                                                          służbę społeczną i budowanie przyszłości.

Helena Radlińska kierując te hasła do pedagogów społecznych nazywała ich budownikami jutra. W tej mierze mamy wiele do zrobienia  dziś, gdy nie tylko w Polsce załamują się podstawowe  wartości i normy społeczne. Swoje znaczenie tracą podstawowe terminy; dobro wspólne, demokracja, wspólnota obywatelstwo, godność ludzka i sprawiedliwość.  Język  i pseudoedukacja stały się narzędziami manipulacji,  podziałów, stygmatyzacji, budowania konfliktów i  strachu.  Do głosu dochodzi nacjonalizm, ksenofobia, fundamentalizm.

Jako pedagodzy społeczni stajemy dzisiaj wobec konieczności nowego  pobudzania,  wspierania, monitorowania sił  ludzkich  i społecznych, uruchamiania zasobów różnych środowisk, pokoleń i instytucji. Podstawowa teza Radlińskiej  iż pedagogika społeczna przekształca środowisko  siłami człowieka w imię ideału  - jest dla nas ponownie po wielu latach  zobowiązaniem, wyzwaniem i zadaniem - zarówno akademickim, jak i społecznym.

Zob. także: 

Link J. Modrzewski

Link  J. Piekarski

 

W tych warunkach kolejny -  VI Zjazd Pedagogów społecznych koncentrujemy na  zagadnieniach  demokracji odpowiedzialności, obywatelstwa,  partycypacji i twórczej aktywności dla każdego. Po wielu dyskusjach ustaliliśmy temat Zjazdu:

 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA - PEDAGOGIKA ZAANGAŻOWANA.  WOKÓŁ INICJATYW I RUCHÓW SPOŁECZNYCH

 

 Celem Zjazdu jest dwustronna transmisja.

Z jednej strony  jest to wyzwanie do redefiniowania klasycznych  koncepcji i rozwiązań, poszukiwanie nowych narzędzi,  teorii, języka, metodologii;  odczytywania  aktualnych nabrzmiałych problemów edukacyjno-społecznych.  Są to pytania o nową rolę pedagogiki społecznej wobec  wyzwań rzeczywistości. Na ile pedagogika może tę rzeczywistość adekwatnie  diagnozować,  analizować, opisywać i jednocześnie kreować jej zmiany? 

Z drugiej strony  - widzimy konieczność wprowadzenia do pedagogiki społecznej aktualnych wyzwań rzeczywistości, nowych problemów, nowych aspiracji ludzkich, nowego języka , nowego przekazu społecznego i nowej relacji między  środowiskiem nauki i praktyki. Kryją się za tym pytania o rzeczywistą, nie fasadową, nie zawłaszczaną przez  różne siły   demokrację, partycypację i wspólnotę pedagogów badaczy i praktyków społecznych działających w różnych polach i obszarach.  Jest to także pytanie i wyzwanie na ile pedagogika społeczna potrafi otworzyć się na codzienność, praktyczność i współdziałanie z grupami społecznie zmarginalizowanymi, na ile potrafi w nowych warunkach w swoim środowisku i na zewnątrz budować Rzeczpospolitą Przyjaciół .

 

Program Zjazdu ma  nie tyle wyznaczyć, ale raczej otworzyć pole  refleksji, namysłu nad rolą oddolnych ruchów społecznych działających na rzecz edukacji i zmiany społecznej. Uwaga nasza będzie się koncentrować wokół szkoły, ale w polu  zainteresowania będą także różnorodne badania i działania  społeczno-edukacyjne  w przestrzeni lokalnej, poza i ponadlokalnej oraz medialnej. Będziemy się starali   ujawnić, wynegocjować interesy, kompetencje, możliwości badania i działania oddolnych ruchów społecznych na rzecz edukacji przez różne grupy pedagogów społecznych.

 

Program Zjazdu zostanie podany w pierwszych tygodniach lipca

 

17 września 2018 (poniedziałek), Uniwersytet Adama Mickiewicza, Gmach              Rektoratu

9.30 – rejestracja 

            Godz. 19.00 uroczysta kolacja

 

18 września (wtorek),  UAM  ul. Szamarzewskiego

Zakończenie około godziny 15.00

 

Opłata za udział w Zjeździe będzie wynosić 250 PLN, płatne na konto UAM.

 

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i przejazdu

 

Informacje o rejestracji i sposobie płatności podamy w dalszej korespondencji.

 

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie ( UAM poda  listę domów studenckich i hoteli, w których będzie można dokonać rezerwacji)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do lektury nowego biuletynu Stowarzyszenia RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH. Osoby chcące włączyć się w, szeroko pojmowaną, działalność Stowarzyszenia deklarację członkowską znajdą tutaj.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo, 

zapraszam do zapoznania się z treścią biuletynu Stowarzyszenia RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH, znajdującego się w załączniku
Dotyczy spotkania założycielskiego Ruchu Pedagogów Społecznie Zaangażowanych. 

Z poważaniem - Tadeusz Pilch

--------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!


Międzynarodowa konferencja naukowa Nowe trendy oraz wyzwania badawcze w pedagogice i andragogice (New trends and research challenges in pedagogy and andragogy – NTRCPA18), Praga, Uniwersytet Karola, Wydział Pedagogiczny, 8.02.2018r. 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo klikając w poniższy link.

http://www.inow.up.krakow.pl/2017/12/08/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-nowe-trendy-oraz-wyzwania-badawcze-w-pedagogice-i-andragogice-new-trends-and-research-challenges-in-pedagogy-and-andragogy-ntrcpa18-praga-uniwersytet-karola-w/

-------------------------------------------------------------------


Szanowni Uczestnicy Seminarium Podoktorskiego Pedagogiki Społecznej w Poznaniu

 

w imieniu Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal – Michalskiej oraz prof. Katarzyny Segiet, prof. Waldemara Segieta i Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej prof. zw. dr hab. Barbary Smolińskiej - Theiss serdecznie dziękujemy za wspaniałą atmosferę koleżeńskiej wymiany doświadczeń oraz podjęcie trudów podróży.

 

W załączeniu znajduje się link do zdjęć ze spotkania oraz zaproszenie na kolejne Seminarium Podoktorskie, które odbędzie się w kwietniu w Olsztynie. Dokładną datę podamy bliżej spotkania. https://drive.google.com/drive/folders/1gu6eXEKZFj4ix8MiZm5l8IMtanagGUs-?usp=sharing

 

Jeszcze raz dziękujemy łącząc serdeczne pozdrowienia,

 

Anna Odrowąż-Coates

Sekretarz ZPS KNP PAN


-----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Wraz z noworocznym pozdrowieniem przesyłamy ostateczny program podoktorskiego seminarium pedagogiki społecznej, które odbędzie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniu 8 stycznia. 

Seminarium rozpocznie się o godzinie 11.00, jednak osoby zainteresowane dalszą działalnością Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych prosimy o przybycie już na godzinę 10.00. Pod linkiem znajduje się zaproszenie od Prof. Tadeusza Pilcha do udziału w tym ważnym zebraniu, które może zaważyć na dalszych losach Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych.

 

Serdecznie zapraszamy,

 

Anna Odrowąż-Coates

Sekretarz ZPS KNP PAN

--------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

 

w imieniu Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss oraz gospodarzy spotkania, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Prof. Agnieszki Cybal-Michalskiej i Pro-Dziekana Prof. Waldemara Segieta, serdecznie zapraszamy do Poznania na kolejne, cykliczne już seminarium podoktorskie pedagogiki społecznej.

 

Seminarium podoktorskie odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w dniu 8 stycznia 2018 roku w godzinach 11.00-16.00.

 

Dokładne dane adresowe oraz numery sal podamy w kolejnym komunikacie już w Nowym Roku.

 

Nasi serdeczni gospodarze z UAM ugoszczą nas kawą i lunchem, za co bardzo dziękujemy Pani Dziekan, natomiast pragniemy przypomnieć, że niestety nie dysponujemy środkami umożliwiającymi pomoc w kosztach podróży ani noclegach.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres: wsegiet@op.pl 


 

Ramowy program

 

11.00 Uroczyste powitanie

 

11.10

dr Agnieszka Regulska - Wydział Studiów nad Rodziną, Katedra Pedagogiki Rodziny, UKSW, Warszawa

"RODZINA W CIENIU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NAD DZIECKIEM. KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU WOKÓŁ ZASADY POMOCNICZOŚCI PAŃSTWA"

+ 10 minut dyskusji

 

11.50

dr Sylwia Jaskulska - WSE, UAM

"SYTUACJA ADOLESCENTÓW NA PROGU SZKOLNYM Z PERSPEKTYWY TEORII RYTUAŁÓW PRZEJŚCIA"

+ 10 minut dyskusji

 

12.30

dr Monika Popow - WSE, UAM

"DOŚWIADCZENIE DORASTANIA W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ"

+ 10 minut dyskusji

 

13.10

dr Kamila Słupska - WSE, UAM

"WSPÓŁCZESNA MŁODZIEŻ WOBEC KSIĄŻKI (MIĘDZY AWERSJĄ A FASCYNACJĄ)".

+ 10 minut dyskusji

 

13.50-14.30 przerwa na lunch

 

14.40

dr Dobrochna Hildebrandt - Wypych - WSE, UAM

"SOCJALIZACJA POLITYCZNA MŁODZIEŻY W NIEMCZECH I HOLANDII. MIĘDZY NARODOWĄ A POSTNARODOWĄ KONCEPCJĄ OBYWATELSTWA DEMOKRATYCZNEGO"

+ 10 minut dyskusji

 

15.10

dr Michał Klichowski - WSE, UAM

"UCZENIE SIĘ W CYBERPARKACH. STUDIUM TEORETYCZNO - EMPIRYCZNE"

+ 10 minut dyskusji

 

15.45 Zakończenie seminarium

 

 

Pomimo gorszej aury pogodowej liczymy na Państwa liczny udział w tym wydarzeniu naukowym, jakże istotnym dla naszego środowiska. 

                                                                                                                              Łączymy pozdrowienia i wyrazy szacunku,

                                                                                                                                                                                                                   Anna Odrowąż-Coates

                                                                                                                                                                            Sekretarz ZPS KNP PAN


-------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Ogólnopolskiego Seminarium Szkoła w środowisku: wspólnota – obywatelstwo – partycypacja, zorganizowanego w 30 rocznicę śmierci prof. Ryszarda Wroczyńskiego (20.11.2017r. w Sali Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej). Sprawozdanie wraz z prezentacją pod tytułem "Ryszard Wroczyński - epoka - ludzie - dzieła" znajdują się w zakładce 

Aktualności/Konferencje, zaproszenia.

-------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

 

chcieliśmy bardzo serdecznie Państwu podziękować za podjęcie trudu podróży i za czas spędzony na wspólnym namyśle nad szkołą środowiskową i pedagogiką społeczną Wroczyńskiego.

 

Ogromnie się cieszymy z tak licznej obecności przedstawicieli pedagogiki (społecznej) z całego kraju . Był to dla nas duży zaszczyt i wielka przyjemność móc gościć Państwa w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Zdjęcia zamieszczone na stronie stronie https://pl-pl.facebook.com/pg/apswarszawa/photos/?tab=album&album_id=1510992588937725 pozwolą Państwu jeszcze raz prześledzić przebieg wydarzenia.

 

 

Z poważaniem

 

Barbara Smolińska Theiss

Tadeusz Pilch

Wiesław Theiss

Marta Wiatr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

 

Serdecznie dziękujemy za spotkanie na kolejnym już podoktorskim seminarium pedagogiki społecznej, które odbyło się 27 października w Białymstoku.

 

Cieszymy się z licznego udziału naszego środowiska w uroczystym nadaniu Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB imienia Janusza Korczaka.

 

Liczymy na Państwa liczną obecność na kolejnym seminarium podoktorskim, które planowane jest w dniu 8 stycznia 2018 r. [w murach UAM w Poznaniu].

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia,

 

Barbara Smolińska-Theiss i

Anna Odrowąż-Coates

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogólnopolskie Seminarium pt.: „Szkoła w środowisku: wspólnota – obywatelstwo – partycypacja”, zorganizowane w 30. rocznicę śmierci prof. Ryszarda Wroczyńskiego. Warszawa, 20 XI 2017 r., Akademia Pedagogiki Specjalnej 

Dnia 20.11.2017 r. w sali Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyło się ogólnopolskie seminarium zatytułowane: „Szkoła w środowisku: wspólnota – obywatelstwo – partycypacja”. Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Społecznej oraz Katedrę Socjologii Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej. Okazją do spotkania była 30. rocznica śmierci prof. Ryszarda Wroczyńskiego. Profesor Wroczyński był współpracownikiem i twórczym kontynuatorem dzieła Heleny Radlińskiej. W 1957 r. powołał do życia Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, która przez wiele lat promieniowała na cały kraj. Pole aktywności Katedry obejmowało zarówno studia nad dziejami, teorią i metodologią pedagogiki społecznej, badania empiryczne, jak i kształcenie pedagogów społecznych; ten ostatni projekt został wprowadzony do ogólnopolskiego programu kształcenia akademickiego. 

Pedagogika społeczna w ujęciu Ryszarda Wroczyńskiego była w swoim zasadniczym kształcie „pedagogiką szkołocentryczną”. Profesor przyjmował i realizował w praktyce tezę, iż szkoła obok zadań wychowawczych i dydaktycznych ma pełnić zasadniczą, edukacyjną, kulturotwórczą i społeczną rolę w środowisku życia. Ma kreować wizję i kształt przyszłości. Szkoła, będąc centralnym miejscem życia społecznego, tworzy wspólnotę uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych podmiotów lokalnego środowiska. Jest szkołą otwartą w dwojakim sensie: uczestniczy w życiu środowiska oraz wprowadza środowisko w swoje życie, by wspólnie z rodziną, samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, wspólnotami religijnymi, a także mniejszościami narodowymi, współtworzyć lokalny świat i wpływać na szersze obszary rzeczywistości społecznej. Jest też „szkołą obywatelską” – kształtuje postawy podmiotowe, samodzielne i krytyczne. Jest – wreszcie – lekcją i formą partycypacji, uczestnictwa w życiu społecznym, publicznym czy też politycznym. 

Zadania, jakie organizatorzy seminarium stawiali przed sobą obejmowały - przypomnienie i analiza wybranych elementów dziedzictwa naukowego R. Wroczyńskiego, w tym zwłaszcza koncepcji „szkoły środowiskowej” („otwartej”), prezentację wyników najnowszych badań, prowadzonych przez pedagogów społecznych nad funkcjonowaniem szkoły w środowisku oraz refleksję nad możliwymi zmianami, jakie w środowiskowym 2 (społecznym i obywatelskim) funkcjonowaniu szkoły wywoła/wywołuje prowadzona w kraju tzw. reforma szkolna. 

Tadeusz Pilch i Wiesław Theiss wspólnie otworzyli seminarium. Powitali gości i przedstawili wszystkim gości specjalnych seminarium – synów prof. Wroczyńskiego. Głos zabrał prof. Tomasz Wroczyński. Swoim krótkim i osobistym wspomnieniem ojca – naukowca, płynnie wprowadził zebranych gości w tematykę pierwszej części seminarium. Rozpoczął ją pokaz slajdów obejmujących zdjęcia, pisma i listy dokumentujące czterdzieści lat pracy naukowej profesora. 

Przypomnienie sylwetki prof. Wroczyńskiego stało się okazją do prezentacji najnowszej książki, nieobecnego na seminarium, jednego z uczniów prof. Wroczyńskiego – Mikołaja Winiarskiego, pt. „W kręgu pedagogiki społecznej. Studia – szkice – refleksje” (2017). Prezentacji dzieła dokonał Wiesław Theiss. Przedstawił strukturę i zakres merytoryczny podręcznika. Zwrócił uwagę na charakter dzieła będącego podsumowaniem dorobku uczonego. W efekcie powstała wielowątkowa, pogłębiona i uwarstwiona praca z zakresu pedagogiki społecznej. 

Drugiej części seminarium przewodniczyli Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i Jerzy Modrzewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Maria Mendel (Uniwersytet Gdański) pierwsza zabrała głos i wygłosiła referat pt. „Współczesna wersja szkoły uspołecznionej a kondycja jej fundamentów”. W swojej wypowiedzi referentka koncentrowała się na idei szkoły uspołecznionej i zróżnicowaniu szkół do tej idei współcześnie nawiązujących. Powołując się na analizy zawarte w najnowszej książce „Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła” (2017) zwróciła uwagę na amerykańskie doświadczenia szkół uspołecznionych, wpisanych w tkankę miejską. Wykorzystując perspektywę Ryszarda Wroczyńskiego wskazywała, że miasto i szkoła mieszczą się w koncepcji przecinających się środowisk – naturalnego, społecznego, kulturowego. 

Na szczególną rolę szkoły w szerszym środowisku zwróciła uwagę kolejna referentka – Barbara Smolińska-Theiss (Akademia Pedagogiki Specjalnej). Wystąpiła z referatem zatytułowanym: „Szkołocentryczny model pedagogiki społecznej Ryszarda Wroczyńskiego”. Zaczęła od nakreślenia roli nauczyciela w pracy Ryszarda Wroczyńskiego oraz od prezentacji działań Profesora na rzecz wspierania nauczycielstwa polskiego. Smolińska-Theiss zwróciła uwagę, że Wroczyński rozwijał swoją wizję pedagogiki społecznej w czasach PRL. W tych warunkach szukał miejsca dla pedagogiki społecznej i rozwijał ją wokół tezy o procesie wychowania człowieka zarówno w szkole, jak i poza nią. 

Kolejny referat pt. „Szkoła w obszarach ubóstwa/biedy” został wygłoszony przez Tadeusza Pilcha. Autor poruszył w nim kwestie związane z likwidacją szkół wiejskich na Warmii i Mazurach i ze zjawiskiem masowego dowożenia dzieci. Referent w swojej wypowiedzi szczególnie zaakcentował trudności związane z edukacją przedszkolną, wynikające ze zwolnienia gminy z organizowania dowozu dzieci w wieku przedszkolnym. Uznał to za jeden z ważniejszych czynników niskiego uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej. 

Temat likwidacji szkół wiejskich i zjawisko przejmowania ich przez stowarzyszenia mieszkańców, rozwinęła Danuta Uryga (APS) we wspólnym z Martą Wiatr (APS) wystąpieniu zatytułowanym: „Współczesne formy szkoły środowiskowej – wieś i miasto”. Autorki rozpoczęły od wymienienia cech, które w literaturze przedmiotu są traktowane, jako wyznacznik środowiskowego profilu szkoły. Wyodrębniły takie jego charakterystyki jak: współdzielenie się zasobami, współpracę z rodzicami oraz uspołecznienie i demokratyzację relacji i procesów w obrębie szkoły. Danuta Uryga omówiła wiejskie szkoły stowarzyszeniowe, jako przykład placówek, mogących wpisać się w środowiskowy profil z uwagi na występowanie współdzielenia zasobów szkoły i środowiska lokalnego. Marta Wiatr skupiła się na miejskich quasi-szkołach – zakładanych przez rodziców, alternatywnych środowiskach szkolnych funkcjonujących w oparciu o regulacje dotyczące nauczania pozaszkolnego. 

Trzecią – panelową – część seminarium prowadziła Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), stawiając wyjściowe pytanie o to, czy, wobec kogo, w jakich obszarach i w jaki sposób możliwa jest w szkole emancypacja, partycypacja i aktywizacja w szkole. Jako pierwsza wypowiedziała się Barbara Kromolicka z Uniwersytetu Szczecińskiego, omawiając „pułapki codzienności szkolnego wolontariatu”. Referentka odniosła się do projektu wolontariatu szkolnego, który zarządzeniem Minister Edukacji został wprowadzony do szkół powszechnych. Zwróciła uwagę na to, jak tryb wprowadzenia projektu może różnicować podejście do wolontariatu, oraz jak szkoły radzą sobie z tym zadaniem. Następnie głos zabrała Agnieszka Naumiuk (Uniwersytet Warszawski), która w samym sposobie działania szkoły dostrzega głębokie niezrozumienia demokracji. Według panelistki szkoła wciąż promuje demokrację w formie wiedzy na jej temat, zamiast praktyki – jako środowiska kultury, symboli i relacji, których dzieci uczą się przez obserwację i doświadczenie. Z kolei Bohdan Skrzypczak (CAL) przedstawił rozpoczynające się już w latach 90. i trwający po dziś dzień zmiany klimatu polityczno-administracyjnego w oświacie. Zwrócił uwagę, na to, w jaki sposób ogranicza on działania partycypacyjne i tonuje zaangażowanie. Danuta Uryga 4 odniosła się do wypowiedzi poprzedników, zauważając, że dotychczasowe próby instytucjonalnego uspołecznienia szkoły zakończyły się porażką oraz zwróciła uwagę na programy autorskie i szkoły autorskie, które – w jej przekonaniu – wciąż poszukują sposobów demokratyzacji relacji i zwiększenia partycypacji różnych zaangażowanych podmiotów. Jej zdaniem ośrodki te powinny być poddawane badaniom naukowym, bowiem w nich tkwi potencjał demokratyzacji życia szkolnego.

Wątek samodzielności szkół podjęty przez Bohdana Skrzypczaka i rozwijany przez Danutę Urygę, kontynuowała Barbara Smolińska-Theiss, przywołując przykład szkół fińskich. Stwierdziła, że właśnie autonomia szkoły i wypływająca z niej silna pozycja nauczyciela sprawiają, że szkoła staje się przestrzenią sprzyjającą partycypacji. Zwróciła też uwagę, na fakt, że dla procesów partycypacji i demokratyzacji przestrzeni szkolnej konieczne jest poważne traktowanie dziecka. 

Następnie głos zabrała Marta Wiatr stawiając pytanie o samą partycypację i o to, jak wiele z doświadczeń partycypacyjnych quasi-szkół jesteśmy w stanie przenieść do szkół systemowych. Zwróciła uwagę, że wysoce partycypacyjne działania w obrębie społeczności quasi-szkół są jednocześnie działaniami ekskluzywnymi, wyizolowanymi z szerokiej edukacji publicznej. Rodzice w quasi-szkołach w dużym stopniu uczestniczą we własnych środowiskach edukacyjnych, jednak nie uczestniczą już w przestrzeni oświaty publicznej. 

Aleksandra Sander (Uniwersytet Szczeciński) przedstawiła niemieckie doświadczenia Parytetowego Związku Socjalnego, który jako organizacja parasolowa, zrzesza ponad 10 tys. organizacji zajmujących się pracą socjalną na rzecz osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem. Określa się go, jako solidarnościową wspólnotę samodzielnych inicjatyw, organizacji i placówek, reprezentujących szerokie spektrum różnych form pracy socjalnej na rzecz osób dorosłych oraz dzieci a aksjologiczny fundament Związku stanowią idee demokracji, tolerancji i otwartości na innych. 

Na koniec spotkania jeszcze raz zabrała głos Barbara Smolińska-Theiss. Jako Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk PAN, podziękowała wszystkim przybyłym gościom i organizatorom. Zwróciła uwagę na to, że z dobrego merytorycznego spotkania powinny wynikać praktyczne wnioski. Nawiązała do wypowiedzi Tadeusza Pilcha, o roli pedagogów społecznych i konieczności ich zaangażowania w badanie i monitorowanie procesów zmiany. Wysunęła propozycję przygotowania ogólnopolskiego projektu badawczego nad dziejącą się reformą oświaty. Wzięłyby w nim udział katedry pedagogiki społecznej z całego kraju. Przewodnicząca zaproponowała, żeby wątek 5 wspólnego projektu rozwinąć na kolejnym seminarium podoktorskim, które odbędzie się w styczniu 2018 r. w Poznaniu. Tym akcentem spotkanie zostało zakończone. 

                                                                                    Marta Wiatr

Link do prezentacji Ryszard Wroczyński - epoka - ludzie - dzieła -   https://drive.google.com/file/d/1P4HlFVE9GfU4yjYHTzIWYd1YV16Te5CO/view?ts=5a321230 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.uwb.edu.pl/pliki/logo/CMYK/w_uwb_kolor.jpg                                               http://pedagogika.uwb.edu.pl/images/logo_pip.png

Seminarium podoktorskie 
Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

 

27 października 2017

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii,

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20

Program:

11.00 – 13.00 Wystąpienia prelegentów, dyskusja (budynek A, sala 202)

13.00 – 13.30 Obiad (budynek C) 

13.30 – 16.00 Uczestnicy seminarium podoktorskiego zaproszeni są do uczestnictwa w Seminarium Korczakowskim pt. Współczesne odczytywanie Janusza Korczaka, połączonym z nadaniem imienia Janusza Korczaka Auli dydaktyczno-widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii (sala A01, budynek C) - więcej informacji na temat Seminarium Korczakowskiego znajduje się tutaj

 

Informacje organizacyjne:

- ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie do 20 października 2017 uczestnictwa w seminarium podoktorskim na adresy: w.danilewicz@interia.pl;        t.sosnowski1@gmail.com

- informacje o spotkaniu Prezydium Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN zostaną przesłane indywidualnie


Informacja o hotelach (wybrane propozycje):

      Dom Studenta nr 1

ul. Żeromskiego 1, 15-349 Białystok

tel. 85 745 78 97; 85 745 78 99

http://uwb.edu.pl/dom-studenta-nr-1

 

      Ibis Styles Białystok

ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok

tel. 85 877 25 00

Rezerwacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres: H9062-GM@accor.com

http://www.ibis.com/pl/hotel-9062-ibis-styles-bialystok/index.shtml

 

      Hotel Titanic

ul. Pogodna 16, 15-354 Białystok

tel. 85 742 92 46

http://ckbtitanic.pl/

 

      Centrum Kultury Prawosławnej

ul. Świętego Mikołaja 5, 15-001 Białystok

tel. 85 744 30 10
email: 
info@ckp.bialystok.pl

h

http://ckp.bialystok.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gdańsk, dnia 18 września 2017 roku

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Korzystając z wsparcia i uprzejmości Pani Profesor Barbary Smolińskiej-Theiss (której bardzo za to dziękuję!), oraz dzięki sprawności  komunikacyjnej Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, mogę odpowiednio szeroko ogłosić zaproszenie do uczestnictwa w GRUPIE BADACZY „POLISH NETWORK ABOUT PARENTS IN EDUCATION” („PL-ERNAPE”). 

Zaproszenie adresowane jest do badaczy, którzy swoje zainteresowania naukowe łączą z rodzicami i ich wielowymiarowo rozumianym „byciem w edukacji” (m.in. własne doświadczenia formacyjne, uczenie się w i dla rodzicielskiej roli, uczestnictwo w edukacji własnych dzieci i życiu szkół, do których uczęszczają, współpraca rodziców ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi).

Chciałabym, by wspomniana grupa była krajową siecią, stanowiącą element europejskiej, od roku 1993 funkcjonującej jako „EUROPEAN NETWORK ABOUT PARENTS IN EDUCATION” (zob.: http://www.ernape.net/whatsernape.html ). Zamysł ten spotkał się z „uskrzydlającym” mnie, entuzjastycznym przyjęciem, kiedy konsultowałam go z kilkoma Koleżankami i Kolegami, a niedawno, z polskimi Uczestniczkami ostatniej - z co dwa lata organizowanych - konferencji ERNAPE, która miała miejsce minionego lata w Londynie (serdecznie Wam dziękuję!). 

Nasza grupa, jako „Polish Network About Parents in Education”, stanowiłaby odpowiednik innych, krajowych sieci w ERNAPE, jak „Italian Network About Parents in Education”, czy „Nordic Network About Parents in Education” (skupiający badaczy z krajów skandynawskich). Zgodnie z zapewnieniem Pani Profesor Smolińskiej-Theiss, która swoją aktywnością badawczą dopisuje się do tego przedsięwzięcia i – ku mojej radości - deklaruje przystąpienie do niego, grupa mogłaby korzystać z seminariów i innych zebrań naukowych, organizowanych przez Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, wyodrębniając w ich ramach swoje spotkania. Mogłaby też korzystać ze strony internetowej Zespołu, mając w niej „własną” zakładkę. Takie modi operandi, to naprawdę niemało, jak na początek funkcjonowania Grupy!

Współpraca w PL-ERNAPE mogłaby przybierać rozmaite postaci, od prostej wymiany doświadczeń badawczych, po wspólne działania naukowe. Wśród nich głównie projekty empiryczne, a poza nimi, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, tworzone i rozwijane w zespołach krajowych oraz międzynarodowych, działających tak w Polsce, jak w Unii Europejskiej i wielu innych krajach, z których pochodzą badacze skupieni w ERNAPE.

Jako jedno z pierwszych wyzwań, stojących przed Grupą, widzę jej merytoryczne przedstawienie się - z określonym dorobkiem polskich badaczy i współbadaczy, członków PL-ERNAPE - na forum „12th Biennial Conference of the ERNAPE”, która odbędzie się w Gdańsku, we wrześniu 2019 roku. Gospodarzem konferencji będzie Uniwersytet Gdański, po raz drugi zaznaczając się jako „conference venue” w 24-letniej historii ERNAPE (po raz pierwszy UG gościł tę sieć w roku 2003). Już teraz gorąco zapraszam Państwa do udziału!  

Wszystkich chętnych do włączenia się w planowane prace i współtworzenia „Polish Network About Parents in Education”, proszę o przesłanie mi zgłoszeniowego maila z krótkim CV badacza „rodziców w edukacji”, na adres: m.mendel@ug.edu.pl  Moja lista jest dla chętnych badaczy otwarta zawsze, ale – pozwolą Państwo - na pierwsze deklaracje poczekam tylko do końca bieżącego roku, by móc skompletować listę uczestników seminarium „Rodzice w edukacji”, które chciałabym zorganizować w UG wiosną 2018 roku. 

Z nadzieją oczekując Państwa odpowiedzi, przesyłam moc pozdrowień,

Maria Mendel

--------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z książkami, które lada moment ukażą się na rynku, dzięki Wydawnictwu Naukowemu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (http://www.press.amu.edu.pl/pl/zapowiedzi-wydawnicze.html?start=18)


Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Niniejszy tom dedykowany jest pamięci Heleny Radlińskiej, prekursorki polskiej pedagogiki społecznej, która zawsze podkreślała w swoich licznych publikacjach dotyczących wychowania i demokracji, że nadrzędnym celem pedagogiki społecznej jest przekształcanie istniejących warunków oraz budowanie przyszłości. W centrum zaś procesu przebudowy środowiska społecznego jest Jej zdaniem takie wdrażanie czynników, które nastawiając wolę ludzką mają zapewnić status quo lub modyfikować istniejące struktury.

Twórczyni polskiej pedagogiki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: „Dzięki książkom rozszerzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozumienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświadczenia uprzytomniamy sobie własne potrzeby, dostrzegamy zaniedbanie i niespożytkowane możliwości działań”. Książka nie tylko rozwija intelekt, lecz również wpływa na emocje czytelnika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia humanistyczne (m.in. życzliwości, miłości, poświęcenia). Powinna być zatem – co wyraźnie podkreślała wspomniana Autorka – podstawowym narzędziem służącym i pracy zawodowej, i poznawaniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwarantujący uczestnictwo w kulturze. Wątki czytelnicze mają więc długą tradycję w polskiej pedagogice społecznej, której koncepcja jest wysoce humanistyczna i personalistyczna, bowiem w jej centrum znajduje się człowiek i troska o rozbudzenie jego twórczej aktywności indywidualnej oraz społecznej. Niniejsza monografia wieloautorska ma służyć ich przypomnieniu, zaakcentowaniu ważności oraz refleksji nad aktualnym postrzeganiem istoty obcowania z literaturą (w nawiązaniu tak do teorii z zakresu rozmaitych nauk i dyscyplin, jak i do praktyki).


 -------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 1 - Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej

                              Korczakowskie seminarium naukowe


Szanowni Państwo,


w imieniu Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej działającego przy KNP PAN, Profesor Barbary Smolińskiej-Theiss oraz Gospodyni spotkania, dr hab. Wiolety Danilewicz uprzejmie informuję, że kolejne Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku - 27 października, 2017 r. 


Mamy też zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium naukowe związane z uroczystością nadania imienia Janusza Korczaka auli dydaktyczno - konferencyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - 27 października 2017 roku. Udział w nim wezmą m.in.: Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz Batia Gilad, przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.


Szczegółowe informacje, w tym program obu spotkań, prześlemy w późniejszym terminie. 


Propozycje wystąpień doktorów należy przesyłać bezpośrednio do dr hab. Wiolety Danilewicz na adres email: w.danilewicz@uwb.edu.pl 

                                                     

Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia, 


Anna Odrowąż-Coates

Sekretarz ZPS KNP PAN

--------------------------------------------------------------------

Seminarium     

Szkoła w środowisku: wspólnota – obywatelstwo – partycypacja

!Zmiana terminu!


Szanowni Państwo,

w związku z nałożeniem się dwóch wydarzeń naukowych w jednym terminie, jesteśmy zmuszeni zmienić datę seminarium na 20.11.2017r. Jednocześnie wydłużamy czas przyjmowania zgłoszeń do dnia 29.09.2017r. Rejestracji można dokonywać za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://szkola-w-srodowisku.konfeo.com/pl/groups . Tam też znajdują się dalsze szczegóły dotyczące wydarzenia.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu:

Marta Wiatr (Sekretariat Seminarium): seminarium.sws@gmail.com

Telefon: 0 660 403 747


Seminarium     

Szkoła w środowisku: wspólnota – obywatelstwo – partycypacja

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w seminarium naukowym, organizowanym 23.10.2017r. przez Katedrę Pedagogiki Społecznej oraz Katedrę Socjologii Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Okazją do tego naukowego spotkania jest, przypadająca w bieżącym roku, 30. rocznica śmierci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Dalsze szczegóły i formularz rejestracji znajdziecie Państwo pod adresem https://szkola-w-srodowisku.konfeo.com/pl/groups

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu:

Marta Wiatr (Sekretariat Seminarium): seminarium.sws@gmail.com

Telefon: 0 660 403 747


Z poważaniem

Marta Wiatr


----------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

 

W imieniu Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej, Profesor Barbary Smolińskiej-Theiss oraz gospodarzy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierownictwem Profesor Bożeny Matyjas składam na Państwa ręce gorące podziękowania za podjęcie trudów podróży na seminarium podoktorskie pedagogiki społecznej.

 

Na seminarium podoktorskim w Kielcach swoje koncepcje prac badawczych przedstawili: dr Jarosław Przeperski, dr Anna Róg, dr Kamila Kamińska, dr Jolanta Jarczyńska oraz dr Agnieszka Roguska. Prelegentom i ekspertom serdecznie dziękujemy. 


Ponadto, w czasie zebrania Prezydium Zespołu Pedagogiki Społecznej, w pełnym składzie, udało się ustalić kierunki działania na rzecz organizacji VI Zjazdu Pedagogiki Społecznej, planowanego na wrzesień 2018 roku.

 

Zdjęcia z seminarium zostały zamieszczone w galerii pod adresem: 

http://www.ujk.edu.pl/webujk/galitem.php?eid=1073

 

Ponadto, zachęcamy do wczesnej rejestracji na czterodniowy Kongres Praw Dziecka, który odbędzie się w Warszawie w dniach 13-16 września b.r. Rejestracja jest bezpłatna ale absolutnie konieczna, ze względów bezpieczeństwa [większość obrad odbędzie się w muzeum POLIN - wejście za okazaniem dowodu tożsamości].

 

Oto link do strony na której należy dokonać rejestracji

https://www.korczak2017.com/

 

W razie trudności proszę o bezpośredni kontakt z przedstawicielką komitetu organizacyjnego Kongresu, w osobie p. Doroty Zawadzkiej, gdyż osobiście nie mam możliwości interwencji w sprawach dotyczących Kongresu Praw Dziecka: Dorota.Zawadzka@brpd.gov.pl

 

Z wyrazami szacunku,

 

Anna Odrowąż-Coates

Sekretarz ZPS KNP PAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

 

Przekazujemy serdeczne zaproszenie na konferencję pedagogiki społecznej "Social Pedagogy and Social Education: Bridging traditions and innovations", która odbędzie się w dniach 22-24 luty 2018 roku w Meksyku, na historycznym Uniwersytecie ​Universidad Autónoma de Puebla.

 

Konferencję organizuje amerykańskie Stowarzyszenie Pedagogiki Społecznej oraz Uniwersytet Stanowy w Arizonie, we współpracy z licznymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi. Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN jest jednym z partnerów zagranicznych konferencji. Języki konferencji: angielski i hiszpański.

http://www.socialpedagogy.org/2018conference-573186.html

-----------------------------------------------------------------------

Seminarium     

Szkoła w środowisku: wspólnota – obywatelstwo – partycypacja

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w seminarium naukowym, organizowanym 23.10.2017r. przez Katedrę Pedagogiki Społecznej oraz Katedrę Socjologii Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Okazją do tego naukowego spotkania jest, przypadająca w bieżącym roku, 30. rocznica śmierci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Dalsze szczegóły i formularz rejestracji znajdziecie Państwo pod adresem https://szkola-w-srodowisku.konfeo.com/pl/groups

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu:

Marta Wiatr (Sekretariat Seminarium): seminarium.sws@gmail.com

Telefon: 0 660 403 747


Z poważaniem

Marta Wiatr

---------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka we wrześniu w Warszawie


W dniach 13-15 września 2017 r. w Warszawie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, dla upamiętnienia działalności na rzecz dzieci oraz 75-lecia ostatniej drogi Janusza Korczaka, Stefy Wilczyńskiej oraz dzieci z Domu Sierot. 

Organizatorami wydarzenia są: Rzecznik Praw Dziecka i Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, a partnerami: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

https://www.korczak2017.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Profesor Barbary Smolińskiej-Theiss oraz Gospodyni spotkania, Profesor Bożeny Matyjas uprzejmie informuję, że data Seminarium Podoktorskiego Pedagogiki Społecznej, które odbędzie się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest już znana.

Seminarium zaplanowano na dzień 26 czerwca b.r. tj. poniedziałek w godzinach 11.00-16.00

Podczas seminarium odbędzie się posiedzenie Prezydium ZPS KNP PAN

Program seminarium znajduje się tutaj.

Opcjonalnie polecamy bazę hotelową:


Hotel pod Różą - 190,00 pokój 1 osobowy ze śniadaniem, 240,00 2 osobowy ze śniadaniem
http://www.zlotaroza.pl/

Hotel IBIS Kielce - ok. 170,00 pokój 1 osobowy ze śniadaniem
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-7120-ibis-kielce-centrum/index.shtml

Hotel Kongresowy - ok. 260,00 pokój 1 osobowy ze śniadaniem, ok. 290,00 2 osobowy ze śniadaniem
http://hotelkongresowy.pl/

                                                                 Łączę wyrazy szacunku i moc serdeczności,

                                                                 Anna Odrowąż-Coates

                                                                 Sekretarz ZPS KNP PAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Instytut Pedagogiki Specjalnej

oraz

Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji
i Animacji KONTRA

zapraszają

do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

Ile dobrego jest w człowieku?

                                       której temat brzmi:

Egzystencja w perspektywie stygmatu

Konferencja odbędzie się dnia 27 października  2017 r.

              w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Po więcej informacji zapraszamy tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową dedykowaną pamięci prof. Stanisława Kawuli

pt. ZAGROŻONE CZŁOWIECZEŃSTWO ... między bezradnością a działaniem 

Stare Jabłonki, 19-20 września 2017 roku 10-447 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, 

www.konferencjakps.plkonferencjakps@uwm.edu.pl

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Konferencje, zaproszenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
     pragniemy poinformować, że z niezależnych od nas przyczyn jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzicielstwo”. Nowy termin konferencji został ustalony na 26-27 września 2017 r. (wtorek-środa), oczywiście z możliwością wcześniejszego przyjazdu w poniedziałek (25.09) wieczorem. Za tę zmianę serdecznie przepraszamy, jednocześnie pragniemy wyrazić nadzieję, że mimo zmiany terminu, będziemy mogli się spotkać na debacie naukowej.
     Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń i dokonania opłaty 
konferencyjnej do dnia 31 maja. Pozostałe ustalenia konferencyjne nie 
zostały zmienione. Załączamy zmodyfikowany komunikat oraz kartę zgłoszenia. Osoby, które dokonały już zgłoszenia nie muszą tego 
ponawiać.
     W sytuacji pytań prosimy kontaktować się z organizatorami 
konferencji pod adresem mailowym: bgornicka@uni.opole.pl lub numerem 
telefonu: 604 092 964.

Z serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Beata Górnicka

----------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA NAUKOWA dedykowana pamięci prof. Stanisława Kawuli pt. ZAGROŻONE CZŁOWIECZEŃSTWO ... między bezradnością a działaniem 

Stare Jabłonki 19-20 września 2017 roku 10-447 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, 

www.konferencjakps.pl, konferencjakps@uwm.edu.pl 

Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Fosa, mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej już konferencji z cyklu poświęconego problematyce zagrożonego człowieczeństwa. Konferencja poprzedzona będzie jednodniowym międzynarodowym seminarium pt. „Europa w kryzysie. Rola obywatela i organizacji socjalnych w społeczeństwie - rola oparta na oporze i na konstrukcji” z udziałem naukowców i praktyków z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. 

W trakcie poprzednich dwóch spotkań pod zamysł poddaliśmy problematykę związaną z topografią zagrożeń dotyczących jednostek i grup społecznych w różnych środowiskach życia, a także określiliśmy zagrożenia o charakterze globalnym. Udało nam się również nakreślić nowe obszary zagrożeń oraz wskazać różnorodne formy i metody wsparcia jednostek i grup w sytuacjach trudnych. 

Minione dwa lata to czas zaskakujących i nieprzewidywalnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych zarówno w skali makro, mezo, jak i mikrospołecznej. Coraz częściej z zadziwieniem, czy wręcz zażenowaniem przyglądamy się zachodzącym wokół nam procesom, a reakcją która nam towarzyszy jest poczucie narastającej bezradności. 

Zauważamy coraz wyraźniej zarysowujący się oportunizm społeczny wobec przemian ostatnich dekad, w których człowieczeństwo przestaje mieć wymiar etyczny w którym spektrum jest dobro człowieka, a prawda interpretowana jest coraz częściej przez pryzmat „korzyści”. Coraz wyraźniej, choć nie prędko, zarysowuje się brak przyzwolenia na technokratyczny, nastawiony na zysk i człowieka masowego, reżyserowany przez polityków świat. Nowe postawy społeczne manifestują się w zaskakujących wynikach wyborów, zmieniającym się światopoglądzie i szeroko rozumianym ekstremizmie społecznym. Choć trudno przewidzieć w jakim kierunku te procesy zmierzają, to w szczególności środowisko naukowe i liderzy społeczni zobowiązani są podejmować dyskurs i działania, wyrażając brak akceptacji dla zastanego porządku społecznego, w którym człowiek i człowieczeństwo są traktowane przedmiotowo. 

Konferencja dedykowana jest prof. Stanisławowi Kawuli, który w trakcie całej swojej działalności podkreślał znaczenie i rolę człowieka i człowieczeństwa, jako podstawowych wartości konstruujących porządek świata w oparciu o wspólnotowość, współdziałanie i wsparcie. 

Pragniemy, aby dyskurs nad podjętą problematyką miał charakter interdyscyplinarny, pozwalający na wielopłaszczyznową analizę podjętego problemu. Mile widziani będą przedstawiciele różnych dziedzin nauk humanistyczno-społecznych a także praktycy, podejmujący działania o charakterze społeczno-wychowawczym i socjalnym.

 Proponujemy, aby wrześniowy dyskurs wokół zagrożonego człowieczeństwa koncentrował się w poniższych obszarach problemowych: 

1. Podążając za człowiekiem - działalność naukowo-badawcza profesora Stanisława Kawuli. 

2. Świat nie jest biało-czarny, czyli o próbach polaryzacji społecznej. 

3. Człowiek i człowieczeństwo – między partycypacją, biernością a wykluczeniem. 

4. Człowiek i człowieczeństwo – globalne, środowiskowe i jednostkowe uwarunkowania zagrożeń. 

5. „Tego świata nie możemy zostawić takim – jakim jest” – w poszukiwaniu rozwiązań. 

Uznaliśmy, że rozważaniom dotyczącym refleksji nad człowieczeństwem sprzyjać będzie sceneria zaprojektowana przez najlepszą projektantkę krajobrazu - Matkę Naturę, pragniemy, więc zaprosić Państwa ponownie do Starych Jabłonek, miejsca wyjątkowo urokliwego, sprzyjającego dyskursom i polemikom. Dołożymy starań, aby przyjazd na konferencję dostarczył Państwu pożywki dla umysłu, duszy i ciała.

Zgłoszenie uczestnictwa 

Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie swojego uczestnictwa na stronie www.konferencjakps.pl do dnia 10 czerwca 2017 roku (w zakładce zgłoszenie uczestnictwa). Kolejne informacje dotyczące konferencji zostaną przesłane w komunikacie nr 2 w czerwcu 2017. 

Koszty konferencji 

Opłata konferencyjna wynosi 450 złotych - płatne do 30 lipca 2017 roku. Numer konta zostanie podany w komunikacie nr 2 i dostępny będzie na stronie internetowej konferencji (w zakładce komunikaty). W ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne w tym certyfikat uczestnictwa, uroczystą kolację, obiad, bufet kawowy. 

Baza Hotelowa 

Hotel Anders**** położony jest w malowniczej miejscowości Stare Jabłonki, w zachodniej części Mazur, na terenie Rezerwatu Sosny Taborskiej. Hotel usytuowany jest bezpośrednio nad jeziorem Szeląg Mały. Jednym z bardziej urokliwych miejsc na terenie obiektu jest taras widokowy przy restauracji, z którego to rozpościera się widok na pobliskie tereny, a przede wszystkim na malownicze jezioro. Miejscowość ta zlokalizowana jest przy trasie nr 16 Ostróda - Olsztyn. Dojazd do hotelu nie stanowi większego problemu, gdyż miejscowość Stare Jabłonki jest dobrze skomunikowana, tzn. można dojechać również pociągiem i autobusem. Hotel dysponuje profesjonalnym centrum SPA – AnderSpa oraz bogatą bazą rekreacyjno-rozrywkową. Do dyspozycji gości konferencji są pokoje 1 i 2-osobowe. Koszt pokoju 1-osobowego wynosi 200 zł. ze śniadaniem, a pokoju dwuosobowego 255 zł. ze śniadaniem. Strona internetowa Hotelu: www.hotelanders.pl 

Publikacja 

Opracowane przez Państwa teksty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w serii wydawniczej pt. „Zagrożone człowieczeństwo” wydawanej przez Oficynę Wydawniczą Impuls. 

Z wyrazami szacunku, 

Komitet naukowy: 

Prof. dr hab. Wioletta Danilewicz 

Prof. dr hab. Ewa Jarosz 

Prof. dr hab. Ewa Kantowicz 

Prof. dr hab. Elżbieta Łuczak 

Prof. Ewa Marynowicz-Hetka 

Prof. Krystyna Marzec-Holka 

Prof. dr hab. Bożena Matyjas 

Prof. dr hab. Andrzej Olubiński 

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch 

Prof. dr hab. Sławomir Przybyliński 

Prof. Alina Anatoliivna Sbruieva (Ukraina) 

Przewodniczący Konferencji: 

prof. dr hab. Ewa Kantowicz 

dr Katarzyna Białobrzeska (tel. 725 556 608) 

dr Cezary Kurkowski (tel. 606 706 298) 

Sekretarze: 

dr Magdalena Zmysłowska 

dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk 

Kolegium organizacyjne: 

dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun 

dr Lidia Willan-Horla 

dr Władysław Łuczak 

mgr Magdalena Dymowska 

dr Anna Książak-Gregorczyk 

mgr Joanna Szymańska 

mgr Bartłomiej Głuszak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

Przesyłamy najserdeczniejsze życzenia radości, pokoju i duchowego odrodzenia, na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy.

                                              Z wiosennymi pozdrowieniami,

                                              Barbara Smolińska-Theiss i Anna Odrowąż-Coates

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Profesor Barbary Smolińskiej-Theiss oraz Gospodyni spotkania, Profesor Bożeny Matyjas uprzejmie informuję, że data Seminarium Podoktorskiego Pedagogiki Społecznej, które odbędzie się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest już znana.

Seminarium zaplanowano na dzień 26 czerwca b.r. tj. poniedziałek w godzinach 11.00-16.00.

Podczas seminarium odbędzie się posiedzenie Prezydium ZPS KNP PAN

Obecność potwierdzili dotychczas (panel ekspercki):

Prof. zw. dr hab. Barbara Smolinska-Theiss

Prof. zw. dr hab. Bozena Matyjas

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch

Prof. zw. dr hab. Ewa Syrek

Prof. zw. dr hab. Wieslaw Theiss

Prof. zw. dr hab. Maria Deptula

Prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk

dr hab. Maria M. Urlińska, UMK Torun

dr hab. Ewa Kantowicz, Prof. UWM

dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. UŚ

dr hab. Ewa Jarosz, Prof. US

dr hab. Danuta Lalak, Prof. UW

dr hab. Zofia Szarota, Prof. UP

dr hab. Waldemar Segiet, Prof. UAM

dr hab. Katarzyna Segiet, Prof. UAM

dr hab. Barbara Skałbania,

dr hab. Wioletta Danilewicz, Prof. UwB

dr hab. Jolanta Muszyńska, Prof. UwB

dr hab. Anna Odrowąż-Coates, Prof. APS


Propozycje wystąpień doktorów należy przesyłać bezpośrednio do Prof. dr hab. Bożeny Matyjas na adres email: bmatyjas@wp.pl  do dnia 15 maja b.r.

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

Anna Odrowąż-Coates

Sekretarz ZPS KNP PAN


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W imieniu swoim, profesor Marii Mendel oraz zaangażowanych w organizację spotkania pracowników Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, serdecznie dziękuję Państwu za aktywny udział w seminarium!!!

Barbara Smolińska-Theiss


Galeria zdjęć z seminarium dostępna jest w zakładce "Inne"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstronie Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych (w zakładce Listy i dokumenty) ukazał się list do Prezydenta RP (link) i projekt reformy oświaty autorstwa prof. Pilcha (link)

W odpowiedzi na manifestacje studentów z dnia 25 stycznia 2017 roku i wysunięte przez wspólnotę studencką postulaty (link), Stowarzyszenie "RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH" wystosowało list do studentów (link)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny 

Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, 

a w szczególności wychowawców świetlic szkolnych, dyrektorów szkół, decydentów lokalnych, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników naukowych, metodyków ds. opieki i wychowania w świetlicach szkolnych, a także doktorantów i studentów 

do udziału w II ogólnopolskiej konferencji

„Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki”

1 kwietnia 2017r., Zielona Góra

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się tutaj

----------------------------------------------------------------------------------

Kolejne seminarium podoktorskie pedagogiki społecznej tym razem w Gdańsku!

 

Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza członków  i sympatyków 

Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP  PAN 

na

SEMINARIUM PODOKTORSKIE

 

Termin: poniedziałek, 6 marca 2017 roku,  godz. 12.30 - 16.00.

Miejsce: budynek Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk Oliwa, sala Rady Wydziału Nauk Społecznych UG, I piętro.

Więcej informacji w zakładce Aktualności/Konferencje, zaproszenia

Program seminarium jest dostępny tutaj


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE

Na Międzynarodową Konferencję Naukową

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 2017

ROZWÓJ CZY KRYZYS WSPÓLNOTY - PERSPEKTYWA MAKROSPOŁECZNA, MEZOSPOŁECZNA I MIKROSPOŁECZNA

4. - 5. kwietnia 2017 Hotel Myslivna Brno, Republika Czeska

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj

----------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

 

Kolejne seminarium podoktorskie pedagogiki społecznej tym razem w Gdańsku!

 

Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza członków  i sympatyków Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP  PAN na

 

SEMINARIUM PODOKTORSKIE

 

Termin: poniedziałek, 6 marca 2017 roku,  godz. 12.30 - 16.00.

 

Miejsce: budynek Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk Oliwa, sala Rady Wydziału Nauk Społecznych UG, I piętro.

 

Ramowy program seminarium

12.30  - 12.45

Powitanie:; Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej UG, prof. Maria Mendel  i przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN, prof. Barbara Smolińska-Theiss

12. 45 – 14.30

Badania w toku (prezentacje)

Dyskusja

14.30 – 14.45 PRZERWA

14.45 – 15.45

Badania w toku (komunikaty) 

Dyskusja

15.45-16.00

Informacje o najbliższych wydarzeniach naukowych

Sprawy bieżące

16.15 – wspólny obiad

Zapraszamy 
i zachęcamy do zgłaszania swoich wystąpień (prezentacja lub krótki komunikat)! 
Zgłoszenia pocztą elektroniczną przyjmujemy do dnia 15 lutego 2017 roku
(pedmm@ug.edu.pl ).

 

Rekomendujemy

 nocleg w przystępnych cenach, w pobliżu miejsca seminarium

·    Hotel OLIVIA (na przeciw budynku WNS UG) http://hotelolivia.org.pl/index.php?id=1 
·    Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” (nad brzegiem morza; 20 minut tramwajem) https://www.facebook.com/pg/rzemieslnik.eu/about/?ref=page_internal 
·    Hotel SMART (30 minut spaceru lub 15 minut tramwajem) http://www.hotelsmart.pl/pl/lokalizacja/
·    Pensjonat „Stara Karczma” – 3-gwiadkowy, nieco droższy (15 minut spaceru lub 10 minut tramwajem) http://www.starakarczma.com.pl/
·    Hotel OLIWSKI – 3-gwiazdkowy, nieco droższy (20 minut spaceru lub 10 minut tramwajem) http://www.hoteloliwski.pl/ Szanowni Członkowie i Członkinie Zespołu Pedagogiki Społecznej,

życzymy Wam abyście przeżyli niezwykłe chwile bez pośpiechu, z dala od wszystkich trosk i zmartwień.

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia napełni Was wszystkich wiarą w piękno świata, lepsze jutro i dobro wszystkich dookoła. Liczymy na wiele okazji do spotkań i dyskusji w Nowym Roku 2017 i dziękujemy za wspólne chwile w roku minionym.

Barbara Smolińska-Theiss
z Zespołem Szanowni Państwo,

W imieniu Prof. Barbary Smolińskiej-Theiss i własnym serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na Seminarium post doktorskie za podjęcie trudów podróży.

Foto-relacja z tego wydarzenia jest dostępna w dwóch miejscach:

W galerii zdjęć APS:

http://galeria.aps.edu.pl/thumbnails.php?album=234

oraz na Facebooku:

https://www.facebook.com/pg/apswarszawa/photos/?tab=album&album_id=1178207815549539

Dziękujemy za merytoryczne dyskusje, uwagi i doskonałą atmosferę.

Korzystając z okazji do kontaktu z Państwem pragnę poinformować, że seminaria post-doktorskie ZPS będą kontynuowane w różnych ośrodkach akademickich w kraju i następne przewidziane jest w marcu w Gdańsku u Prof. Marii Mendel. Dokładne informacje podamy w późniejszym terminie.

Łączę wyrazy szacunku,

Anna Odrowąż-Coates
Sekretarz ZPS KNP PAN


Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Członkinie Zespołu Pedagogiki Społecznej,


W imieniu Przewodniczącej ZPS KNP PAN prof. Barbary Smolińskiej-Theiss, serdecznie zapraszamy na cykliczne seminarium post-doktorskie z zakresu pedagogiki społecznej.
Tym razem Katedra Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej zaprasza do Warszawy.

Seminarium odbędzie się w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, w sali senatu budynku C (s. 3310, IIIp.) w dniu 5 grudnia 2016 (poniedziałek), w godzinach 14.00-17.00.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną koncepcje rozpraw habilitacyjnych trzech doktorów z trzech różnych Uczelni:

- dr Paulina Forma, z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zaprezentuje "Społeczno-kulturowe skrypty dzieciństwa wielodzietnego",
- dr Zbigniew Babicki, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprezentuje "Dobro dziecka w systemie pomocy społecznej - od dobroczynności do profesjonalizmu. Adopcja Sercaprogramem wsparcia dziecka w rozwoju";
- dr Anna Perkowska-Klejman, z Akademii Pedagogiki Specjalnej, zaprezentuje koncepcję: "W poszukiwaniu refleksyjnej szkoły".

Serdecznie zapraszamy.

dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS
Sekretarz ZPS


Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Członkinie Zespołu Pedagogiki Społecznej,

 

Uprzejmie informujemy, iż  Prezydium Zespołu  na ostatnim zebraniu w Białymstoku ponowiło propozycje i gotowość organizowania  otwartych seminariów postdoktorskich z zakresu pedagogiki społecznej. Ustaliliśmy, że seminaria takie będą odbywać się cyklicznie w różnych ośrodkach w kraju.  Czekamy na propozycje ze strony Państwa.

 

Zgodnie z tymi ustaleniami Katedra Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza  wszystkie osoby zainteresowane na seminarium postdoktorskie,  które odbędzie się w Warszawie, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, w dniu 5 grudnia 2016 (poniedziałek), w godzinach 14.00-17.00.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną koncepcje habilitacyjne trzech doktorów z trzech różnych Uczelni.  Mamy nadzieję, że spotkania te będą okazją nie tylko do kreatywnej krytyki, czy wymiany myśli akademickiej, ale również do zacieśnienia więzi koleżeńskich w środowisku pedagogów społecznych.

 

Serdecznie zapraszamy.  Bardzo nam przykro, ale nie refundujemy kosztów przejazdu, ani zakwaterowania.

 

Dalsze informacje dotyczące sali i potwierdzonych prelegentów pojawią się w najbliższym czasie na stronie Zespołu.

 

O spotkaniu pozwolimy sobie przypomnieć Państwu w ostatnich dniach listopada.

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

dr hab., prof. APS Anna Odrowąż-Coates

Sekretarz ZPS

-----------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym

 

na temat: Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym,

organizowanej przez:

- Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

- Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN

- Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN

- Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowacka)

- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn

 

w dniach 14-15 listopada 2016 roku w Cieszynie.

 

Honorowy Patronat nad konferencją objęli: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN,  JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Starosta Cieszyński i Burmistrz Miasta Cieszyna.

 

Spotkanie naukowe wpisuje się w nurt dociekań podejmowanych w poprzednich latach na konferencjach cyklicznych, zwłaszcza podczas ubiegłorocznej konferencji pt. Szkoła-kultura-środowisko lokalne Szkoła-kultura-środowisko lokalne. Proponujemy dyskurs na temat rodziny, szkoły i lokalnego środowiska życia, które pełni fundamentalne role socjalizacyjno-edukacyjne, w szczególności dyskusję wokół kilku kwestii: studia i poglądy na temat rodziny i szkoły jako środowisk wychowawczych; jednostka – rodzina - wsparcie społeczne oraz wielokulturowość i edukacja.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli: prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, prof. zw. dr hab. Maria Mendel, prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss, prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński, prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dr hab. Dorota Misiejuk, dr hab. Agata Cudowska, dr  hab. Edward Nycz, dr  hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, dr hab. Barbara Kiereś, dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, doc. PaedDr., PhD. Ctibor Határ, PhDr. Petra Jedličková, prof. Sonja Petrovska, PhD, prof. PhD Despina Sivevska, doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD), PaedDr. Ph.D Lucie Zormanová, prof. PhDr. Mariola Krakowczykova, PhD.

Uczestnicy konferencji reprezentują ośrodki naukowe i instytucje z kraju i z zagranicy, wśród których znajdują się: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Słowacja), UJAK Praha (Czechy), University „Goce Delcev” Stip (Macedonia), Prešovská Univerzita v Prešove (Słowacja), Vysoká škola menažerska ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského Karviná (Czechy), Zaporoski Instytut Ekonomiki i Informacyjnych Technologii (Ukraina).

Obrady będą odbywać się w gmachu Książnicy Cieszyńskiej oraz Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnicy konferencji będą mogli poznać zbiory Książnicy Cieszyńskiej, zwiedzić Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, a także Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, gdzie dr Małgorzata Kiereś, dyrektor muzeum, wygłosi wykład pt. Na rozdrożu. Współczesna hierarchia wartości na płaszczyźnie rodzina-szkoła-środowisko lokalne. Przypadek Beskidu Śląskiego. Udział szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności przedstawi mgr Urszula Czudek dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie, Republika Czeska, a zilustruje wstęp artystyczny pt. Za Jabłónkowym siedym mil”  uczniów tej szkoły.

Mamy nadzieję, że konferencja sprzyjać będzie wymianie poglądów i przedstawieniu wartościowych pod względem naukowym koncepcji i propozycji rozwiązań praktycznych. Znacząca jest dla nas współpraca ze środowiskiem lokalnym. Współorganizatorami konferencji są                                                                   Książnica Cieszyńska, Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania Jablunkov, Republika Czeska.

Podjęty temat konferencji wpisuje się w szeroko pojętą dyskusję nad rolą nauki w kreowaniu codzienności. Wszak rolą nauki (także pedagogiki społecznej określanej mianem praktycznej) jest nie tylko wyjaśnianie i interpretowanie świata, ale nade wszystko zmienianie go.

 

Serdecznie zapraszamy Organizatorzy

-----------------------------------------------------------------------------------

RZECZNIK PRAW DZIECKA

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Serdecznie zapraszają do aktywnego uczestnictwa

w I Ogólnopolskiej KONFERENCJI NAUKOWEJ

z cyklu:

 PRAWA DZIECKA W OBSZARACH SPOŁECZNYCH

na temat:

Zapoznane Prawa Dziecka

w rodzinie i instytucjach oświatowych

 

Konferencja organizowana przez:

Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Rektora UKSW Ks. Prof. zw. dra hab. Stanisława Dziekońskiego

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dr Edytę Bielak - Jomaa

 

 

Konferencja odbędzie się dnia 15 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula Schumana, w godzinach 10.00 - 15.00

 

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski UKSW

Prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska – Theiss APS

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Dr hab. Ewa Jarosz Prof. UŚ

Dr hab. Adam Solak Prof. APS

Dr hab. Maciej Tanaś Prof. APS

Dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW

Dr hab. Stanisław Chrobak Prof. UKSW

Dr hab. Anna Fidelus Prof. UKSW

 

 

Założenia Konferencji

Zauważa się, że Prawa Dziecka potrzebują współcześnie szerokiego dyskursu z perspektyw różnych dyscyplin naukowych oraz rodziny i wszelkiego rodzaju placówek odpowiedzialnych za dobro dziecka. Właściwe postrzeganie Praw Dziecka jest podstawą właściwego rozwoju dziecka, jego godności i jest gwarantem ładu społecznego w różnych wymiarach.

Zważywszy, że środowiska naukowe Polski, Biuro Rzecznika Praw Dziecka RP, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, placówki oświatowe posiadają bogate doświadczenie w tematyce Praw Dziecka, podczas Konferencji zostaną one na nowo odczytane dla wypracowania konkretnych działań społeczno-edukacyjnych.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych, instytucji dbających o dobro rodziny, środowisk samorządowych, środowisk akademickich oraz wszystkich zainteresowanych Prawami Dziecka.

Przewiduje się sesję plenarną oraz dwa panele dyskusyjne z obszaru Praw Dziecka w rodzinie i  Praw Dziecka w placówkach edukacyjno-wychowawczych.

Zapraszamy zatem serdecznie Państwa do uczestnictwa w organizowanej Konferencji. Państwa obecność uświetni i merytorycznie wzbogaci planowane spotkanie naukowo-praktyczne.

Jednocześnie informujemy, iż przesłane referaty zostaną zamieszczone w pracy redakcyjnej, poświęcone powyższej problematyce (zał. nr 2).

 Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Adres do korespondencji, przesyłania zgłoszeń (zał. nr 1) i artykułów:              Osoba z UKSW – Sekretarz Konferencji e-mail dr Zbigniew Babicki z.babicki@uksw.edu.pl

 

Ramowy Program Konferencji

 

Godz. 9.00 – Rejestracja Uczestników Konferencji

Godz. 10.00 – Otwarcie Konferencji

Rektor UKSW prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak - Jomaa

 

Godz. 10.30 – Sesja Plenarna

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Społeczny Doradca RPD Rekomendacje społecznej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka dotyczące Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Dr hab. Ewa Jarosz prof. UŚ – Społeczny Doradca RPD - Przemoc w wychowaniu - odwrót od tradycji? Raport Rzecznika Praw Dziecka 2016

Dr Zbigniew Babicki UKSW - Idea dobra dziecka nadzieją na dobre życie

Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej GIODO - Prywatność dziecka w cyfrowym świecie

Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO -  Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dzieci w działalności placówek oświatowych

Godz. 12. 00 – 12.30 Przerwa kawowa

Godz. 12.30 – 14.00 Panel dyskusyjny

 Prawa Dziecka w Rodzinie  i Prawa Dziecka w instytucjach oświatowych

 - prowadzenie Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, prof. APS dr hab. Adam Solak

Głosy w dyskusji:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Mgr Beata Sobocińska - Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Chrobak, mgr Magda Szyrwiński

System prewencyjny ks. Jana Bosko w promowaniu praw dziecka

Mgr Małgorzata Ohme- psycholog

Godz. 14. 00 – Podsumowanie Konferencji

Godz. 14.15 - Lunch


Karta zgłoszenia na konferencję znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------------------------


       Znalezione obrazy dla zapytania ug logo Znalezione obrazy dla zapytania solidarność logo

Konferencja
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
Solidarni wobec problemów

Gdańsk 24 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy praktyków oraz teoretyków zajmujących się obszarem pracy socjalnej oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej do udziału w ogólnopolskiej konferencji Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego, która odbędzie się w Gdańsku, w dniu 24 listopada 2016. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Jest to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona tematowi bezpieczeństwa pracowników socjalnych, na której zostaną m.in. zaprezentowane badania przeprowadzone w tej grupie zawodowej w 2016 roku przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Śląskiej. Konferencja organizowana jest oddolnie przez trójmiejskich pracowników socjalnych, związkowców, którzy, w ramach współpracy między trójmiejskimi ośrodkami pomocy społecznej, dążą do poprawy sytuacji zawodowej pracowników socjalnych w Polsce.
Pracownik socjalny pełni szczególną rolę w pracy z rodzinami z uwagi na różnorodne problemy i dysfunkcje dotykające rodziny. Jest w ciągłym kontakcie z klientami korzystającymi z pomocy społecznej, jak również objętych procedurą Niebieskiej Karty, przeprowadza wywiady środowiskowe i dokonuje „wejść” w środowisko w warunkach mogących zagrażać jego zdrowiu oraz życiu. Jednym słowem pracownik socjalny jest osobą pracującą w ciągłym stresie w warunkach nieprzewidywalności sytuacji, którą zastaje w środowisku klientów.
W dalszym ciągu wychodzi się z błędnego założenia, że doświadczanie przemocy ze strony klienta stanowi element zawodu pracownika socjalnego i nie jest ono traktowane na tyle poważnie, aby stać się poważnym tematem publicznej debaty na temat warunków pracy pracowników socjalnych.
Znane z ostatnich lat, przypadki agresji i przemocy, a także utraty życia pracowników socjalnych pełniących obowiązki służbowe, świadczyć może o tym, że zawód pracownika socjalnego należy do jednych z bardziej narażonych na niebezpieczeństwo.
Zatem, dlaczego pracownicy socjalni stają się obiektem agresji? Dlaczego ich bezpieczeństwo jest coraz częściej i w coraz większym stopniu, zagrożone? Czy jest to przemoc kierowana do konkretnej osoby, czy może jest to komunikat dla całego społeczeństwa? Być może przemoc tę traktować należy jako barometr nastrojów społecznych wobec instytucji państwa, a biurokracji administracji państwowej w szczególności? Jak radzić sobie z różnymi formami przemocy? Jak postępować z trudnym klientem? Jak chronić siebie i swoje otoczenie?
Na te i inne pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w trakcie konferencji, która składać się będzie z części teoretycznej, wyników badań z dyskusją panelową oraz spraw związkowych. Dzięki takiej strukturze problem bezpieczeństwa i przemocy kierowej wobec pracowników socjalnych zostanie podjęty wieloaspektowo. Dlatego też konferencja będzie nie tylko źródłem wiedzy na temat bezpieczeństwa pracowników socjalnych ale również praktycznych wskazówek dotyczących konkretnych sytuacji, w których znaleźć się mogą pracownicy socjalni.
Program konferencji 24 listopada 2016r.


Powitanie/wprowadzenie
10.00 – 10.30 prof. dr hab. Maria Mendel, dr Marcin Boryczko – Uniwersytet Gdański
dyrektor Krystyna Wyrwicka – Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Stefan Gawroński – NSZZ Solidarność, Komisja Krajowa,
Część I - bezpieczeństwo pracy i w pracy pracownika socjalnego
10.30 – 10.50 Czy praca socjalna jest niebezpieczna?
prof. dr hab. Jerzy Szmagalski
10.50 – 11.10 Pomoc społeczna. Pracownik socjalny. Bezpieczeństwo.
dr Joanna Staręga Piasek
11.10 – 11.25 Państwowa Inspekcja Pracy
11.25 – 11.45 Problem bezpieczeństwa pracowników socjalnych w szerszym kontekście społecznym
Paweł Maczyński
11.45 – 11.55 Podsumowanie, pytania z sali
11.55 – 12.25 Przerwa kawowa
Część II – obraz bezpieczeństwa wynikający z badań
12.25 – 12.45 Wyniki badań – strefy zagrożeń w pracy socjalnej
dr Marcin Boryczko, Anna Dunajska
12.45 – 13.00 Wyniki badań – bhp w pracy socjalnej
dr Aneta Grodzicka, dr Marcin Krause
13.00 – 14.00 Panel dyskusyjny
Krystyna Wyrwicka, Urszula Lewandowska, prof.Jerzy Szmagalski, dyrektor Krystyna Dominiczak, dr Joanna Staręga Piasek, Zbigniew Kowalczyk, PIP, Agnieszka Kochańska
Część III – związek zawodowy jako remedium na problemy pracownicze – dialog i współpraca
14.00 – 14.15 Współczesna rola związków zawodowych” na przykładzie łódzkich doświadczeń
Sylwester Tonderys
14.15 – 14.30 Działalność Trójmiejskich Pracowników Socjalnych
Urszula Lewandowska
14.30 – 14.45 Związek zawodowy w dialogu na wielu płaszczyznach
Kacper Płażyński
14.45 Podsumowanie konferencji, pożegnanie gości

Miejsce konferencji:
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 4,
Audytorium S 205.
Link zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1hrmRIMxLHmhvow3GtmPV_GCIJRqvYYm_iLt1YKhO1Q0/edit
Ilość miejsc ograniczona
Pytania prosimy kierować na adres: wnsmb@univ.gda.pl lub tel. 886434423

Komitet Organizacyjny:
• Boryczko Marcin
• Dunajska Anna
• Fabiszewska Anna
• Kluczyk Ewa
• Lewandowska Urszula
• Ligocka - Świerk Natasza
• Mnich Krzysztof
• Plichta Bożena
• Szymański Paweł
• Wirkus – Ostrowska Julita
• Wojciechowska Urszula


Rada Naukowa Konferencji
• prof. Maria Mendel
• prof. Jerzy Szmagalski
• dr Joanna Staręga Piasek
• dr Marcin Boryczko
• dr Aneta Grodzicka
• dr Marcin Krause


Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki 

w Instytucie Nauk o Wychowaniu 

oraz 

Katedra Psychologii 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej 

JAK STARZEĆ SIĘ ZDROWO: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje 

Kraków, 23 - 25 marca 2017 r.


Celem konferencji jest przegląd stanu najnowszej wiedzy o uwarunkowaniach optymalnego przebiegu późnej dorosłości i starości, zdiagnozowanie potencjału i praktyk wspomagania rozwoju człowieka oraz możliwości utrzymywania w tym okresie wysokiej jakości życia.

W ramach spotkań wykładowych, panelowych oraz warsztatowych pragniemy stworzyć przestrzeń służącą wymianie myśli teoretycznej i badawczej, a także dzieleniu się uczestników własnymi doświadczeniami płynącymi z kontaktu z osobami w podeszłym wieku. Doskonalenie naukowego warsztatu pracy z seniorami zakłada znajomość klasycznych ujęć tematu, odwołujących się do takich pojęć i nurtów, jak: mądrość biograficzna, bilans życia oraz określanie jego sensu, integracja doświadczenia, zaangażowanie, gerotranscendencja, a także relatywnie nowych podejść, jak np. gerontologia narracyjna czy krytyczna gerontologia edukacyjna. Zakładamy, że optymalizacja zasobów wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych profesjonalnym wspomaganiem rozwoju osób starszych będzie się przekładać zarówno na zmianę postaw społecznych, jak i na politykę senioralną. W związku z tym zapraszamy do udziału przedstawicieli różnorodnych dyscyplin akademickich, praktyków pracujących z osobami starszymi, reprezentantów instytucji odpowiedzialnych za politykę senioralną, a także wszystkich zainteresowanych rozumieniem i wspieraniem człowieka starszego.

Z dumą informujemy, że uczestnictwo w konferencji potwierdziły autorytety gerontologiczne (USA, Europa, Polska).

Zachęcamy do zgłaszania aktywnego uczestnictwa zarówno w wymienionych przez nas obszarach, jak i do przesyłania mieszczących się w temacie konferencji propozycji własnych. Serdecznie zapraszamy!


Proponowane wstępnie obszary tematyczne (23-24.03.2017): 

 Rewizja klasycznych teorii biegu życia ludzkiego 

 Możliwości i ograniczenia wspomagania rozwoju człowieka starszego

  Perspektywa temporalna w późnej dorosłości 

 Rozwój duchowy człowieka starszego 

 Międzypokoleniowa transmisja wiedzy i wartości 

 Gerontologia narracyjna. Teoria, empiria, praktyka 


Proponowane warsztaty (25.03.2017): 

 Narrative strategies in gerontology practice 

 Życie jako Opowieść. Metodyka kursów pisania wspomnień 

 Filmoterapia dla seniorów 


Obrady konferencyjne prowadzone będą w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem). Koszt uczestnictwa: Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 500 zł dla uczestników z Polski oraz 175 Eu dla uczestników z zagranicy. Opłata obejmuje: aktywny udział, materiały konferencyjne, publikację przygotowanego tekstu w specjalistycznych czasopismach naukowych lub monografii zbiorowej, dwa obiady oraz przerwy kawowe, uroczystą kolację, pracę w wybranym warsztacie umiejętności praktycznych. 

Ważne daty: 

 przesłanie karty zgłoszenia wraz z abstraktem (do 1000 znaków ze spacjami) do 10 stycznia 2017 r. 

 potwierdzenie przyjęcia referatu wraz z abstraktem: do 15 stycznia 2017 r. 

 wniesienie opłaty konferencyjnej: do 22 stycznia 2017 r. 

 rozesłanie roboczego programu konferencji: do 20 lutego 2017 r. 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: konferencja.healthyaging@gmail.com Kolejne informacje zostaną przesłane zainteresowanym osobom w Komunikacie 2.

Karta zgłoszenia na konferencję znajduje się tutaj

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
Sekretarze Konferencji:
dr Agnieszka Domagała-Kręcioch, dr Urszula Tokarska, mgr Katarzyna Sygulska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość teraźniejszość – przyszłość

5. października 2016 roku, Łódź

Pałac A. Biedermanna – Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Franciszkańska 1/5

10:00 – 13:00 Uroczyste otwarcie z udziałem władz Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ i Uniwersytetu Łódzkiego

Dyskusja panelowa wokół książki Jean - Marie Barbiera, Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, w przekładzie i opracowaniu E. Marynowicz-Hetki (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, w druku)

Uczestnicy panelu: J.-M. Barbier (Katedra UNESCO Kształcenia i Praktyk Profesjonalnych, CNAM, Paryż), L. Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku), P. Łukowski (UŁ), D. Urbaniak-Zając (UŁ), A. Walczak (UŁ). Moderator: E. Marynowicz-Hetka

Przerwa i poczęstunek  

13:00 – 14:00 Otwarcie wystawy pt. Z dziejów pedagogiki społecznej w Uniwersytecie Łódzkim przygotowanej we współpracy z Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego

Słowo wstępne – Dariusz Klemantowicz (Kierownik Archiwum i Muzeum UŁ) Zwiedzanie wystawy oraz wnętrz pałacu A. Biedermanna


Informacje praktyczne

Tłumaczenie z języka francuskiego na polski i odwrotnie- Grażyna Karbowska

Wejście do Pałacu Biedermanna znajduje się od ulicy Franciszkańskiej, wjazd na parking (dziedziniec pałacowy) od ulicy Północnej.

Dojazd z Dworca PKP Łódź - Kaliska komunikacją miejską – tramwaj nr 12 do przystanku Zielona/Kościuszki, następnie tramwaj nr 6 do przystanku Północna/Kilińskiego.

Przewidziane jest stoisko Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  JM  R e k t o r

      dr hab.  prof. Adam  Sosnowski 

 

Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

wraz

z Wydziałem Zamiejscowym w Kętrzynie

 

zapraszają

 

 do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

zatytułowanej

 

Człowiek w obliczu współczesnych zachowań i zagrożeń – dzieci, młodzież, dorośli


organizowanej pod honorowym patronatem

 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Burmistrza Miasta Kętrzyn

 

w dniach 18-19 listopada 2016 r. w Kętrzynie

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Problem współczesnych zagrożeń i zachowań ryzykowanych jest zjawiskiem nieustannie eskalującym i dynamicznie rozwijającym się. Lawinowo pojawiają się coraz to nowe rodzaje oraz formy zagrożeń, które są wyznacznikiem ryzykownych zachowań nie tylko młodzieży, ale coraz częściej dzieci i osób dorosłych. Prowadzą one do licznych zaburzeń w rozwoju jednostki i nieprawidłowości jej funkcjonowaniu we wszystkich sferach życia.

W związku z tym zachodzi potrzeba zarówno merytorycznej jak i interdyscyplinarnej dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami oraz dylematami dotyczącymi współczesnych zagrożeń i zachowań ryzykownych, a także wymianie doświadczeń zarówno praktyków edukacji, jak i przedstawicieli środowiska  naukowego. Niezbędnym jest także tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się niniejszą problematyką.

 

Konferencja skierowana jest do różnych podmiotów: szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Kuratorium Oświaty, Stowarzyszeń i Organizacji zainteresowanych problematyką zagrożeń i zachowań ryzykownych, uczelni wyższych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych, policji, osób zajmujących się ochroną danych osobowych, terapeutów uzależnień, osób zajmujących się profilaktyką, a także wszystkich pedagogów, socjologów i psychologów.

 

Cele konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, mają charakter teoretyczny i praktyczny: jest to analiza przyczyn, objawów i skutków zagrożeń i zachowań ryzykowanych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prezentacja dobrych praktyk – efektywnych i skutecznych programów oraz strategii profilaktycznych z jednoczesną analizą przeprowadzonych i prowadzonych badań naukowych (wymiana współczesnych doświadczeń badawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych oraz dotyczących skutecznej ochrony danych osobowych).

 

W szczególności proponujemy dyskusję wokół następujących kwestii:

 

·       Biologiczne, psychiczne, społeczne i kulturowe przyczyny zachowań ryzykownych;

·       Czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed podejmowaniem ryzykownych zachowań ( związane z jednostką, rodziną, szkołą, społecznością lokalną);

·       Zachowania ryzykowne związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, nikotyny, dopalaczy, leków);

·       Zachowania ryzykowne prowadzące do utraty zdrowia (anoreksja, bulimia, tanoreksja, ortoreksja, stosowanie diet, brak aktywności lub nadmierna aktywność fizyczna);

·       Zachowania ryzykowne związane z uzależnieniami behawioralnymi takimi, jak hazard, zakupoholizm, pracoholizm, itp.;

·       Zachowania ryzykowne mające związek z Internetem (np. aktywność seksualna, pornografia interetowa, grooming, sexting, uzależnienie od Internetu, komputera, gier itp. );

·       Zachowania agresywne i przestępcze;

·       Seksualne zachowania ryzykowne;

·       Ryzyko konfrontacji międzykulturowej;

·       Profilaktyka ryzykownych zachowań;

·       Ochrona danych osobowych i kradzieże tożsamości.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się do dyskusji na powyższe tematy,
a także do jej ubogacenia własnymi propozycjami.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. prof.. Adam Sosnowski –Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie   Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

dr hab. Ewa Jarosz, prof.  UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Tadeusz Pilch  - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

dr hab. Waldemar Segiet, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Hanna Solarczyk-Szewc, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Thaiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr hab. Janusz Surzykiewicz – Uniwersytet Eichstaett w Bawarii

prof. zw. dr hab. Grygorii Tereshchuk Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka, Tarnopol, Ukraina

dr hab. Sławomir Zalewski, prof. WSPol, prof. WSIiE TWP – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

dr Krzysztof Łojek – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr Agnieszka Górska Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

dr Monika Staszewicz  Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

dr  Anna Prusik Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 

dr Agnieszka Górska

dr Monika Staszewicz

mgr Katarzyna Arczewska

Danuta Całka

Ewa Szałachowska

Jadwiga Zawadzka

 

Patronat Medialny Konferencji:

TVP Olsztyn

Gazeta „Nasze Miasto Kętrzyn”

TV Mazury

TV Kętrzyn

 

Organizator: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

 

Miejsce: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, ul. Asnyka 10,

 

Termin zgłoszeń prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 15 października 2016 r. na adres mailowy: danuta.calka@wsiie.olsztyn.pl

 

Opłata konferencyjna: 250 zł obejmuje obiad, bufet kawowy, uroczystą kolację, publikację tekstu po pozytywnej recenzji

 

Sposób płatności: wpłata do dnia 15 października 2016 r.

 

na konto:  PEKAO SA 41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Imię i nazwisko Konferencja – Człowiek

Język konferencji: polski, angielski
Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie w Komunikacie II.

Serdecznie zapraszamy

Komitet Naukowy i Organizacyjny


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wszystkim, którzy podjęli trud przyjazdu do Poznania w Jubileusz Profesora Modrzewskiego oraz doskonałym organizatorom, którzy ugościli nasze Seminarium pedagogiki społecznej serdecznie dziękuję,

Barbara Smolińska-Theiss 

Pełna galeria zdjęć dostępna jest pod adresem:
 https://drive.google.com/folderview?id=0B_ppReuIGEIuN2JiTUhEbjRZQVU&usp=drive_web 


Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

zaprasza na:

 Seminarium pedagogiki społecznej    

 „Mistrzowie i nauczyciele pedagogiki społecznej”

 Poznań, 3 czerwca 2016 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk o Edukacji, ul. Szamarzewskiego  89

 

Tym, co nadaje siłę, spójność, co buduje tożsamość pedagogiki społecznej jest jej silny związek z twórcami, mistrzami i nauczycielami, którzy tworzyli podstawy i wytyczali kierunki rozwoju naszej dyscypliny. Mistrzowie to - jak dowodzi Jan Szczepański - autorytety naukowe i moralne, ludzie, którzy pozostawili po sobie „niezatarte ślady”.

Długa jest lista osób, które pełniły i pełnią rolę mistrzów, przewodników, inspiratorów pedagogiki społecznej. Czołowe miejsca na tej liście zajmują Helena Radlińska, Ryszard Wroczyński, Aleksander Kamiński, Irena Lepalczyk, Edmund Trempała, Stanisław Kawula. To wokół nich wyrastał krąg współpracowników, uczniów, następców.  Dzisiaj do głosu dochodzi czwarte pokolenie pedagogów społecznych, wychowanych z jednej strony na dziedzictwie pedagogiki społecznej, a jednocześnie twórczo nastawionych wobec wyzwań współczesności i budujących nowy model otwartej, wielowymiarowej, holistycznej pedagogiki społecznej. 

Seminarium „Mistrzowie i nauczyciele pedagogiki społecznej” ma na celu przywołanie postaci Wielkich Mistrzów, pokazanie ich dorobku, zwrócenie uwagi na współczesne odczytanie ich prac adekwatnie do obecnych wyzwań i zadań.  Będzie to także specjalne spotkanie tych , którzy znaleźli się w gronie znaczących, zasłużonych nauczycieli i tych, którzy do niego wchodzą - z licznym gronem uczniów, wychowanków rozwijających pedagogikę społeczna na różnych polach i w różnych ośrodkach.

 

Program seminarium:

 11.30 – 12.30. Lunch (na który zaprasza Dziekan - prof. dr hab. Zbyszko Melosik)

 12. 30.  Otwarcie seminarium - prof. dr hab. Barbara Smolińska -Theiss

12.40 – 13.00.  Helena Radlińska- twórczyni pedagogiki społecznej – prezentacja medialna, prof. dr hab. Wiesław Theiss 

13.00 – 13.20,  Ryszard Wroczyński - twórca szkoły warszawskiej – prezentacja, prof. dr hab. Tadeusz Pilch 

13.20 – 13.50   Aleksander Kamiński, Irena Lepalczyk - Mistrzowie łódzkiej pedagogiki społecznej – prezentacja prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka z Zespołem

13.50 – 14.10-  Edumud Trempała – kartki z biografii i twórczości – prezentacja, prof. Krystyna Marzec-Holka

14.10 -14.25.  Stanisław Kawula – życie i dzieło, prezentacja ,prof. dr hab. Andrzej Olubiński, dr hab. prof. UWM Ewa Kantowicz 

14.25 – 14.30  - Jubilaci pedagogiki społecznej - prezentacja, prof. B. Smolińska Theiss

14.30-14.50 – Szczególny Jubilat pedagogiki społecznej – prezentacja, dr hab. prof. UAM Katarzyna Segiet

Godz. 15.00  - zamknięcie seminarium

 

Prezentacje przedstawione na seminarium zostaną zamieszczone na stronie Zespołu Pedagogiki Społecznej PAN ( zakładka Mistrzowie i nauczyciele pedagogiki społecznej).

Ze względu organizacyjnych w seminarium może wziąć udział  około 35 osób. Prosimy o wcześniejsze podanie zgłoszenia na adres kontaktowy strony Zespołu Pedagogiki Społecznej. 

 

                                                               Serdecznie zapraszam

                                                          Barbara Smolińska- Theiss


Pozostałe polecane konferencje:


 

Ile dobrego jest w człowieku? Sieroctwo - emanacje dobra czy zła? 

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Pedagogium WSNS oraz Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Anikacji KONTRA

Konferencja odbędzie się dnia 2 czerwca 2016 r.

w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie

https://www.pedagogium.pl/ile-dobrego-jest-w-czlowieku.html- Pedagogika społeczna 2016 - Przyszłość Europy; Rozwiązywanie problemów społeczno-kulturowych

12-13 kwietnia 2016, Brno.

http://www.imsbrno.cz/pl/konferencja/o-konferencji.html

 

- V KonferencjaCzłowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym, (13-14.04.2016), w Cieszynie, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. 

 

- Polityka edukacyjna w kształtujących się społeczeństwach wielokulturowych

29 – 31 maja 2016 r.

Białystok – Lipowy Most

http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/K_I_Ko_KEM_2016.pdf

 

- 10th International Summer School "The contemporary problems of children
and childhood in multicultural societies- theory, research, praxis",
15th -24th September 2016,

Warsaw, 

Poland

http://www.aps.edu.pl/unesco-chair/unesco-janusz-korczak-chair-international-summer-schools.aspx

 

- Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki.
IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w Białymstoku

w dniach 21-23 września 2016

http://9zjazd.ptp.uwb.edu.pl/?page_id=661

http://9zjazd.ptp.uwb.edu.pl/?page_id=147

 

- Pytanie o wychowanie do człowieczeństwa
Uwagi wprowadzające do konferencji oddziałów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
w Bydgoszczy i w Toruniu w dniach 19-20 października 2015 roku

http://9zjazd.ptp.uwb.edu.pl/?page_id=662


- VI KonferencjaRodzina i szkoła w środowisku lokalnym, (14-15.11.2016), 

w Cieszynie, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. 

 

- Książka w życiu człowieka - w poszukiwaniu (u)traconej wartości.
Perspektywa pedagogiki społecznej,
 

23 listopada 2016 roku 

na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.


Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.