Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Nowa Strona

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSiR), Uniwersytet Warszawski

 

Skład Katedry

Pracownicy:

•        Dr hab. Danuta Lalak, kierownik

•        Dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek, adiunkt

•        Dr Aneta Ostaszewska, adiunkt

•        Dr Bohdan Skrzypczak, adiunkt

•        Dr Katarzyna Szumlewicz, adiunkt

Doktoranci:

·       Mgr Klaudia Korzeniecka

·       Mgr Patryk Jastrzębski

·       Mgr Marcin Lisiak

Założyciel Katedry i wieloletni Kierownik:

•        Prof. dr hab. Tadeusz Pilch

 

Historia:

Zakład Pedagogiki Społecznej (a następnie Katedra Pedagogiki Społecznej) w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji został powołany w roku 1990. Kontynuuje tradycję tzw. „warszawskiej szkoły pedagogiki społecznej” związanej przede wszystkim z nazwiskiem profesora Ryszarda Wroczyńskiego. Twórca i wieloletni kierownik Katedry - prof. dr hab. Tadeusz Pilch był uczniem i bezpośrednim następcą profesora Wroczyńskego w Katedrze Pedagogiki Społecznej przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Działalność:

·       W ramach Katedry działa Ośrodek Badania Problemów Nietolerancji – zogniskowany jest na prowadzenie badań naukowych oraz tematycznych seminariów magisterskich oraz licencjackich.

·       Z inicjatywy pracowników katedry opracowany został podręcznik do pedagogiki społecznej (Pedagogika społeczna,  red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995) oraz pierwszy w Polsce słownik pojęć z zakresu pedagogiki społecznej i prac socjalnej (Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej – red. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch, Warszawa, Żak 2000), a także zainicjowane zostało wydawnictwo periodyczne (kwartalnik) „Pedagogika społeczna”, wydawane od 2001 roku.

·       W Katedrze zrodziła się idea opracowania wielotomowej Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku. Naczelnym redaktorem wydawnictwa został prof. Tadeusz Pilch.

·       W ramach Katedry uruchomiona została w roku akad. 2013-2014 specjalizacja Rewitalizacja i innowacje społeczne na kierunku studiów I stopnia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w IPSiR.

·       Z inicjatywy pracowników katedry w 2014 r. powołano międzynarodowe czasopismo (dwurocznik) typu open access: „Papers of Social Pedagogy”, dostępne na stronie internetowej: pedagogikaspoleczna.edu.pl/pedagogika
Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.