Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Nowa Strona

Informacje o Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym

 

     1.  Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze funkcjonuje od 31 stycznia 2011 roku. Ma ono charakter elitarny, skupia badaczy i nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy działają na terenie Polski i Europy. Członkami Towarzystwa są przedstawiciele wielu uczelni, m.in. z Legnicy, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry,
a także z ośrodków zagranicznych (Mannheim, Paryża, Patras). Przewodniczącym Towarzystwa w latach 2011-2014 był prof. zw. dr hab. Józef Kargul, a od 2015 dr hab. Alicja Czerkawska
z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z Wrocławia.

 

      2.  Siedziba Towarzystwa, mieści się przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu, kod 53-611, kontakt e-mail: ntp.dsw@gmail.com

 

      3.  Towarzystwo Poradoznawcze zajmuje się rozwijaniem myśli poradoznawczej poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy międzynarodowej, organizowanie seminariów naukowych i konferencji oraz współdziałanie ze środowiskiem praktyków. Zadaniem statutowym Towarzystwa jest też opracowywanie i opiniowanie programów nauczania z zakresu poradnictwa, organizowanie i realizowanie różnych form edukacyjnych, adresowanych do studentów, nauczycieli akademickich, doradców i innych osób pracujących w instytucjach poradniczych w sektorze edukacji, pracy i organizacjach pozarządowych.

 

   4.  Towarzystwo wspiera organizacyjnie niektóre seminaria naukowe organizowane w DSW we Wrocławiu, w których udział biorą również osoby spoza Polski (Francja, Niemcy, USA) oraz Letnią Szkołę Młodych Andragogów i Poradoznawców prowadzoną przez prof. zw. dra hab. Józefa Kargula.

 

     5.   W ramach Towarzystwa funkcjonuje między innymi sekcja wydawnicza, którą kieruje prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa. Rezultatem tej działalności jest wydawane  od 2012 roku czasopismo "Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy" (dwujęzyczny polsko-angielski rocznik, który od 2015 roku na liście MNISW ma 9 pkt.) Redaktorką naczelną czasopisma jest prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa. W Radzie Naukowej pisma są profesorowie z Francji, Grecji, Holandii, Kanady, Niemiec, Polski i USA.

 

Czasopismo Studia Poradoznawcze wydawane jest w formie elektronicznej, w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku 2012.

Wyodrębniono w nim pięć działów:

Dział I Studia i rozprawy

Dział II Komunikaty z badań

Dział III Rekomendacje dla praktyki poradnictwa

Dział IV Recenzje

Dział V Aktualności i kronika

 
okładka kwartalnika Studia Poradoznawcze

 

      6.   Członkowie Towarzystwa mają nadzieję, iż będzie ono znaczącą inicjatywą społeczną w zakresie organizowania i prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad poradnictwem oraz inspiracją dla podejmowania innowacji i zmian w działaniach pomocowych.

 

 Opracowała dr hab. Barbara Skałbania, prof WSP im. J. Korczaka w Warszawie  Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.