Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Nowa Strona

1.    Zakład Pedagogiki specjalnej i logopedii w Instytucie Nauk Społecznych przy Pedagogium WSNS 

2.     adres: Warszawa, ul.Marszałkowska 115

 

3.    Kierownik: dr hab. Hanna Żuraw, Profesor Pedagogium WSNS

    

4. Adiunkt: dr Karina Szafrańska

Współpracujący - asystenci: mgr Sylwia Łysakowska, mgr Bożena Świderska, mgr Marzenna Cieśla, mgr Marzenna Habib, mgr Justyna Łuszczak, mgr Rafał Pyza, mgr Paweł Leśniewski, mgr Katarzyna Winiarska, mgr Katarzyna Wiśniewska, mgr Laura Jurga, mgr Agnieszka Siwińska, mgr Wanda Poświatowska, mgr Luiza Kundzicz 

 

2.    najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się Zakład

Prace badawcze:

Społeczne problemy w niepełnosprawności

Sieroctwo i niepełnosprawność

Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością

Usamodzielnianie dzieci niepełnosprawnych w rodzinie zastępczej

Medialne wizerunki problemów społecznych

Medialne wizerunki grup defaworyzowanych

Uczestnictwo kulturalne osób z niepełnosprawnością

Czas wolny osób niepełnosprawnych

Style życia wychowanków placówek opiekuńczych

Aspiracje życiowe wychowanków placówek opiekuńczych

Efektywność pracy z dziećmi z grup defaworyzowanych

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną

Twórczość  życiu z podwójnym stygmatem

 Nauczyciele wobec problemów społecznych

Działalność organizatorska:

Powołanie do życia Doktoranckiego Koła Naukowego KONTRA

Organizacja konferencji naukowych:

- 2016 Sieroctwo-emanacje dobra czy zła?

- 2015 Ile dobroci jest w człowieku?

- 2014 Twórczość rehabilitacji-rehabilitacja w twórczości

- 2013 Człowiek niepełnosprawny w systemie opieki i rehabilitacji

Organizacja akcji:

Donosimy dla swoich -zbiórka odzieży ,sprzętów gospodarstwa domowego dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych

 

Stała współpraca z Mazowiecką Fundacją Rodzin ZastępczychCopyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.