Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Nowa Strona

Boryczko Marcin

 

Dr Marcin Boryczko, Zakład Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki quasi-rynkowych przemian systemu edukacyjnego, teorii kodów językowych, polityki społecznej oraz pracy socjalnej. Jego orientacja badawcza jest krytyczna, zarówno w kontekście badania instytucji pomocy społecznej, jak szkoły. Specjalizuje się w stosowaniu krytycznej etnografii w różnych kontekstach badań społecznych.

 

Wśród publikacji wymienić można najważniejsze pozycje:

M. Boryczko, Odgrywanie jako opowiadanie. Animacja społeczności lokalnej na przykładzie grup rekonstrukcji historycznej, [w:] Mendel M. (red.), Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2015.       

Boryczko M. (2015) Paradoksalne funkcje szkoły. Studium krytyczno-etnograficzne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Boryczko M. (2015). Między modelem a praktyką: o zastosowaniach i znaczeniach podejścia etnograficznego w pracy socjalnej. [w:] Badania w pracy socjalnej, (red.) M. Szpunar, Gdańsk: Wydawnictwo AnWi.

Boryczko M. (2014) Critical ethnography in educational research - assumptions and inspirations for social pedagogy, “Papers of Social Pedagogy”, vol 1.

M. Boryczko, D. Jaworska-Matys, R. Krenz, D. Lalak, A. Ostaszewska, B. Skrzypczak, Aktywna biografia w przestrzeni społecznej. Kwidzyn: Centrum Aktywności Lokalnej „CAL” i Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”.

Boryczko M. (2014). Strukturalna praca socjalna. Teoria, ideologia i praktyka kanadyjskiej pracy socjalnej.  “Praca socjalna” nr 1.

Boryczko M. (2014). Quasi-rynek edukacyjny, „Kultura i edukacja vol. 1.

Boryczko M. (2013). Krytyczność jako refleksja o własnej praktyce - o edukacyjnym współdziałaniu pracowników socjalnych. [w:] Praca socjalna jako edukacja ku zmianie, Prace Laboratorium Innowacji Społecznej nr 3, M. Mendel i B. Skrzypczak (red.), Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.  

Boryczko M. (2012). Krytyczna animacja społeczna. O roli teorii dla praktyki animacyjnej, „Zoon Politikon”, vol.3.

Boryczko M. (2010). Dyskursywne strategie legitymizacyjne w kontekście konstruowania tożsamości grupowej. [w:] Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci, M. Mendel, A. Zbierzchowska (red.), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,.

Ejsmont Marek

 

Marek Ejsmont. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki: kultury popularnej i nowych mediów elektronicznych jako współczesnych środowisk socjalizacyjnych: krytycznego obrazu świata w tekstach muzyki młodzieżowej; polityki edukacyjnej i systemowych procesów doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Autor i współautor 5 publikacji monograficznych, współredaktor 1 pracy zbiorowej, autor i współautor 34 artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wśród nich m. in.:

Prace monograficzne

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media wartości wychowanie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wydanie I, 2005. (wydanie II - 2005, wydanie III 2008, wydanie IV 2016).

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Pomiędzy ładem a chaosem. Szkoła, media, popkultura w edukacji europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2009.

M. Ejsmont, Dyskursy pedagogiki społecznej. W pułapce kultury popularnej – między legitymizacją a dekulturacją. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2010.

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Instytucjonalne formy opieki i pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2010.

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Powiatowy program wspomagania placówek edukacyjnych w powiecie starogardzkim wraz z raportem z realizacji projektu w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15. Starogard Gdański: Wydawnictwo Powiat Starogardzki, 2015.

Prace redakcyjne

M. Ejsmont, B. Kosmalska, M. Mendel (red.), Obraz, przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.

Artykuły

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Television and youth press as a medium carrying the value of popular culture. In: A. Albarran, P. Faustino and R. Santos, eds. The Media as a Driver of the Information Society. Economics, Management, Policies and Technologies. Lisboa, Portugal: MediaXXI/Formalpress - Publicações e Marketing Lda, and Universidade Católica Editora, Unipessoal, Lda, 2009.

M. Ejsmont, Kobieta w rodzinie – kobieta w mediach. Socjalizacyjne aspekty kategoryzacji ról społecznych w czasopismach [w:] W. Muszyński (red.). Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

M. Ejsmont, Transformation of the European market for the newspaper – concentrations of the capital and changes in readership magazines. In: Dike Kai Nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica. 2012/2013, Anno 1 - N. 3.

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Візерунок українців у Польщі – міфи cmepeomuпu. In: O. Бориняк, М. Валяк, І. Гурак, eds. Разом чи окремо? 20 років польсько-українських відносин. Івано-Франківськ, Ukraine: Видавництво Пркарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013.

M. Ejsmont, Elements of popular culture. Youth magazines and the process of education and socialization. In: Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica. 2013, Anno 2 - N. 4.

Jaworska Dorota

dr Dorota Jaworska, Zakład Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów konstruowania tożsamości indywidualnych i zbiorowych w warunkach zmiany społecznej i kulturowej. Aktualnie przedmiotem zainteresowania jest problematyka edukacji, pomocy i integracji społecznej w perspektywie budowania kultury organizacyjnej instytucji oraz rozwoju kompetencji międzykulturowych profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych) pracujących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

 

Tożsamość na pograniczu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Biografie Polaków na Litwie – poczucie tożsamości narodowej w narracjach członków społeczności polskich szkół [w:] Acta Universitatis Lodzensis Folia Sociologica 2012

Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w wieku 50+ na wsi w powiecie kwidzyńskim i sztumskim. Raport z badań, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn 2012.

Dobre praktyki superwizyjne stosowane w Polsce [w:] Superwizja pracy socjalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2014.     

Standard superwizji pracy socjalnej i jego charakterystyka – propozycja zespołu projektowego, M. Grewiński, D. Jaworska-Matys, B. Skrzypczak [w:] Superwizja pracy socjalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2014.

Transformacje narracji indywidualnych i zbiorowych w projekcie Akademia EKO-logicznego Rozwoju [w:] Aktywna biografia w przestrzeni społecznej, Lalak D. (red.), Kwidzyn 2014

Tożsamościowe dyskursy społecznikostwa [w:]  Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, Chimiak G., Iwińska K. (red.), , Warszawa 2015.

Mendel M., Boryczko M., Jaworska D.  Dialog międzykulturowy i polska szkoła [w:] Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe, Kożyczkowska A., Kossak-Główczewski K.  (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Sopocka Inicjatywa Rozwojowa [w:] „Animacja Życia Publicznego” 3/2015

W drodze. Gdańskie modele współżycia na styku z imigrantami [w:] Miasto jak wspólny pokój, Mendel M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

 

 

 

Kosmalska Beata

 

Beata Kosmalska. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki: kultury popularnej i telewizji jako współczesnych środowisk wychowawczych dziecka; wzorców i modeli rodziny rozpowszechnianych w popularnych programach telewizyjnych; procesów wspomagania i rozwijania kompetencji zawodowych nauczycieli.

Autorka i współautorka 5 publikacji monograficznych, współredaktorka 1 pracy zbiorowej, autorka i współautorka 35 artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wśród nich m. in.:

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media wartości wychowanie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wydanie I, 2005. (wydanie II 2005, wydanie III 2008, wydanie IV 2016).

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Pomiędzy ładem a chaosem. Szkoła, media, popkultura w edukacji europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2009.

B. Kosmalska, Szkoła telewizja popkultura w perspektywie pedagogiki społecznej. O upozorowanym nieporządku. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2010.

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Instytucjonalne formy opieki i pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2010.

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Powiatowy program wspomagania placówek edukacyjnych w powiecie starogardzkim wraz z raportem z realizacji projektu w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15. Starogard Gdański: Wydawnictwo Powiat Starogardzki, 2015.

Prace redakcyjne

M. Ejsmont, B. Kosmalska, M. Mendel (red.), Obraz, przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.

Artykuły

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Television and youth press as a medium carrying the value of popular culture. In: A. Albarran, P. Faustino and R. Santos, eds. The Media as a Driver of the Information Society. Economics, Management, Policies and Technologies. Lisboa, Portugal: MediaXXI/Formalpress - Publicações e Marketing Lda, and Universidade Católica Editora, Unipessoal, Lda, 2009.

B. Kosmalska, Kobieta i mężczyzna w reklamie telewizyjnej w aspekcie życia rodzinnego [w:] W. Muszyński (red.). Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

B. Kosmalska, Generation iPod – how to use new media by youth. In: Dike Kai Nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica. 2012/2013, Anno 1 - N. 3.

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Візерунок українців у Польщі – міфи cmepeomuпu. In: O. Бориняк, М. Валяк, І. Гурак, eds. Разом чи окремо? 20 років польсько-українських відносин. Івано-Франківськ, Ukraine: Видавництво Пркарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013.

B. Kosmalska, Analysis of the image of the family in Polish tv series broadcast on public and commercial tv stations. In: Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica. 2013, Anno 2 - N. 4.

 

Mendel Maria

Prof. dr hab. Maria Mendel, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej . Zainteresowania badawcze: znaczenia i kontekst edukacyjny praktyk społecznych, nieobojętnych dla jakości i demokratycznej kondycji życia lokalnych wspólnot.  Akcentuje w badaniach problematykę społecznych nierówności, analizując – między innymi – relacje pomiędzy rodziną, szkołą i lokalną społecznością (partnerstwo edukacyjne), oraz badając przestrzenne uwarunkowania podmiotowej tożsamości (pedagogika miejsca).

1. Rodzice i szkoła. Jak uczestniczyć w edukacji dzieci? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998
2. Edukacja społeczna jako odmiana myślenia o wczesnej edukacji, Wydawnictwo GLOB, Olsztyn 1999
3. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000
4. Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001
5. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007
6. Społeczeństwo i rytuał. Heterotopie bezdomności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
7. Animacja współpracy środowiskowej (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 (Animacja współpracy środowiskowej na wsi: 2005)
8. Pedagogika miejsca (red.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2006
9. Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci (red. - z A.Zbierzchowską), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
10. Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2015

 

 Sokołowska Jolanta

Zainteresowania badawcze:

 

Współczesne wymiary pracy socjalnej. Pedagogika ulicy, streetworking jako obszar refleksji i praktyki. Próba rekonstrukcji procesu powstawania tożsamości dzieci ze środowisk defaworyzowanych. Projekty pracy ulicznej prowadzone przez organizacje pozarządowe w świetle antropologii kulturowej. Analiza sposobów rozumienia zmiany przez osoby realizujące projekty pracy ulicznej. Wśród publikacji m.in.:

 

Jolanta Sokołowska, Jolanta Wojciechowska, Małgorzata Szpunar: Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście, Wydawnictwo UG, 2014

 

Sokołowska J., Ulica jako przestrzeń (re)socjalizacji dzieci z obszarów wykluczeń, w: „Miejsce, przestrzeń, krajobraz – edukacyjne znaki.", pod redakcją naukową T. Sadoń-Osowieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015,

 

Sokołowska J., Streetworking jako forma pracy z młodzieżą i dorosłymi, w: Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, pod redakcją naukową J. Szymanowskiej Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014,

 

Sokołowska J., Znaczenie narracji biograficznych w pracy socjalnej w świetle badań nad tożsamością dzieci ulicy, w: „Badania nad praca socjalną. Stan aktualny i perspektywy.", pod redakcją naukową M. Szpunar, Wydawnictwo AWI, Gdańsk 2014

 

Sokołowska J., Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: „Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni ”, pod redakcją naukową: A. M. Kłonkowsiej, M. Szulca, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013,s. 191-213

 

Sokołowska J., Pedagogika ulicy jako odpowiedź na potrzeby dzieci i rodzin z obszarów wykluczeń, w: „W kręgu trudnego rodzicielstwa", pod redakcją naukową I. Myśliwczyk, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie 2013, s. 11-36

 

Sokołowska J., Rodzina dysfunkcyjna w świetle narracji autobiograficznych, w: „Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna”, pod redakcją naukową: J.M. Garbuli, A. Zakrzewskiej, W. Sawczuk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 95-115

Sokołowska J., Pedagogika ulicy wobec stereotypu w pracy z dziećmi ulicy, w: „Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji”, pod redakcją naukową Ewy Kantowicz, Anny Leszczyńskiej-Rejchert, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” Toruń  2012, s. 53-83

Sokołowska J. Pedagogika ulicy jako forma pomocy zagrożonej młodzieży,  w: Dziecko – Młodzież - Rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej”, pod redakcją naukową M. Piorunek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s 131-154

Sokołowska J., Rodzina o niskim statusie socjokulturowym i ekonomicznym jako miejsce konstruowania tożsamości a zadania szkoły, w: „Pedagogika wczesnej edukacji - dyskursy, problemy, otwarcia", pod redakcją naukową D. Klus-Stańskiej, D. Bronk i A. Malendy, Wydawnictwo Akademickie "Żak”, Warszawa 2011, s. 385-399

Sokołowska J., Obraz szkoły w percepcji dzieci bez dzieciństwa. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2010, nr 1(11), s.115-127 (liczba znaków ze spacjami: 40 858 ).

 

 

 

 

 

 

Szpunar małgorzata

Dr Małgorzata Szpunar, Zakład Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania badawcze lokują się w obszarze pedagogiki społecznej i pracy socjalnej i dotyczą głównie profesjonalizacji zawodów i ról pełnionych w pomocy społecznej. W szczególności interesuje ją tożsamość zawodowa, biografie pracowników socjalnych i asystentów rodzin w kontekście wyboru zawodu oraz rozwoju zawodowego. Ponadto istotne są dla niej wątki oceny klientów pomocy społecznej procesu wspierania w pracy z asystentami rodzin, kontekstu metodycznego, ale także wykorzystania miejsca i społeczności lokalnej w rewitalizacji społecznej.

Niektóre publikacje to:

1

Charakterystyka rodzin z wieloma problemami.

[w] Asystentura rodzin jako nowatorska metoda pracy w pomocy społecznej w Polsce, 2010, s.-61

 

Gdynia 2010

2

Ku profesjonalizacji zawodu asystenta.

[w] Asystentura rodzin jako nowatorska metoda pracy w pomocy społecznej w Polsce, 2010, s. 62-74

Gdynia 2010

3

Szanse i zagrożenia dla asystentury w Polsce.

[w] Asystentura rodzin jako nowatorska metoda pracy w pomocy społecznej w Polsce, 2010.

 

Gdynia 2010

4

 Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin wieloproblemowych

 [w] Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red) M. Piorunek, Wyd. A. Marszałek, ,str. 331-354.

Toruń, 2010

5

Środowiska klientów pomocy społecznej a możliwości wykorzystania edukacji środowiskowej w kierunku wychodzenia z wyuczonej bezradności

, [w] Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, (red) S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad, Wyd Difin, str. 315-328

Warszawa, 2011

6

Znaczenie asystentury rodzin i działań projektowych „Rodzina bliżej siebie” realizowanych w MOPS Gdyni w recepcji jej beneficjentów,

[w] Asystentura rodziny-analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni „Rodzina bliżej siebie” (red) Szpunar M., Wyd Historyczne Tabularium,, str. 87-136

Gdynia, 2011

7

Refleksja klienta pomocy społecznej w kontekście oddziaływań asystenta rodzin

W: Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie praktyka, (red) J. Szymanowska, Wyd. Impuls, Kraków, s. 169-190.

2011

8

Znaczenie asystenta rodziny w opinii klientów pomocy społecznej w Gdyni – doniesienie z badań

Praca socjalna, s. 83-94.

Lipiec-sierpień 2012, nr 4,

9

Doświadczenia wspierania w biografiach asystentek rodzin

[w] Kobiety w pracy socjalnej, (red) A. Michalska, Wyd. Naukowe UAM

Poznań, 2013

10

Doświadczanie zmiany w życiu klientów asystentów rodzin w Gdyni

[w] Rodzina bliżej siebie. czas przemian gdyńskiej pomocy społecznej i nowatorskich inwestycji w człowieka, (red) Rudnik M.

Gdynia 2013

11

Edukacyjne konfrontacje rzeczywistości w pracy socjalnej: asystenci rodzin wobec poczucia własnych kompetencji

[w]Praca socjalna jako edukacja ku zmianie, red. Skrzypczak B., Mendel M.

Warszawa, 2013

12

Asystenci rodzin w przestrzeni miasta

[w] Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście, M. Szpunar, J. Sokołowska, J. Wojciechowska,

Gdańsk 2014

 

 

Wojciechowska Jolanta

Prof. UG, dr hab. Jolanta Wojciechowska,  Zakład Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania  badawcze  skupiają się  wokół problemów zagrożeń i wychowania  dzieci i młodzieży oraz edukacji zdrowotnej w szczególności w obszarze  HIV/AIDS.  Podjęła się badań w zakresie wyjaśnienia fenomenu stygmatu  HIV/AIDS oraz postaw i reakcji społecznych wobec osób żyjących z HIV.  Aktualnie  przedmiotem zainteresowań badawczych są  postawy pracowników  socjalnych  do osób  z HIV/AIDS  oraz ich  bliskich.

Wśród publikacji m.in. Wojciechowska J. ( 2011) ,, Przyczyny dyskryminacji osób żyjących z HIV : nowe ujęcie teoretyczne i jego implikacje dla edukacji zdrowotnej”, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,

Wojciechowska J. ( 2004) ,, Stygmat i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDS”, Gdańsk , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,

Wojciechowska J. ( 2014) ,, Praca socjalna w przestrzeni miasta”, w: Jolanta Sokołowska, Małgorzata Szpunar, Jolanta Wojciechowska  ,, Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście”, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.125-158.

Wojciechowska J. ( 2010),,Ocena przygotowania nauczycieli szkół średnich do prowadzenia zajęć na temat społecznych aspektów HIV/AIDS’’, Kultura i Edukacja, nr 4( 78) s.105-124.

Wojciechowska J., Kot S.M. ( 2009 ) ,, The  transition of HIV within and between  affected populations in  Poland „ , HIV& AIDS . International Review, volume 8 number 1, s.16-19.

Wojciechowska J. ( 2008 ) ,, Dyskryminacyjne postawy wobec imigrantów żyjących z HIV/AIDS. Próba ujęcia modelowego”. w : J. Surzykiewicz, M. Kulesza ( red.),, Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej”, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, s.195-207.

Wojciechowska J. ( 2009 ), Ocena afektywnej składowej postaw nauczycieli wobec wybranych aspektów seksualności, w : Izdebski Z. ( red.),, O człowieku i jego rozwoju nie tylko seksualnym, Oficyna  Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , s. 513-531.

Wojciechowska J. ( 2008 ) ,, Edukacyjne paradoksy  w obszarze HIV/AIDS : wyzwania dla nauczycieli i pedagogów „, w: A . Grabowiec, J.Bogucki, A. Bochniarz ( red.) ,, Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia.”, Lublin, Wydawnictwo Neuro Centrum w Lublinie, s. 233-239.

Wojciechowska J. (2006) ,, Rola edukacji w przeciwstawianiu się dyskryminacji wiązanej z HIV/AIDS”, w: J. Papież ( red.) ,, Człowiek - Kultura – Edukacja”, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , s. 386-397.

Wojciechowska J. ( 2006) Stygmat HIV/AIDS , wykluczenie i dyskryminacja: wyzwania dla pedagogów”, w: K. Białobrzeska, S. Kawula  ( red.) ,, Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej „ Toruń, Wydawnictwo Akapit, s.135-147.

 

 

 

Zbierzchowska Alicja

Dr Alicja Zbierzchowska, Zakład Pedagogiki Społecznej.  Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki pedagogiki rodziny  oraz pracy socjalnej z rodziną.  W szczególności dotyczą  doświadczania niepunktualnego rodzicielstwa (przedwczesnego i późnego) i współczesnych przeobrażeń realizacji ról rodzinnych. Dodatkowo w kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka pamięci społecznej i rodzinnej.

 

Wybrane publikacje:

Skowrońska-Zbierzchowska A., Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjopedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Zbierzchowska A., Gdańsk z czasów powojennych w (nie)pamięci jego mieszkańców. w: Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci, red. M. Mendel, A. Zbierzchowska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

Zbierzchowska A., Przemiany współczesnej rodziny a potrzeba ożywiania życia rodzinnego[w:] I. M. Kijowska, M. Przybysz-Zaręba (red.), Rodzina. Wybrane wymiary środowiska wychowawczego dziecka, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2011.

Zbierzchowska A., Nastoletnie matki niepostrzegalnymi klientkami pomocy społecznej. Na podstawie badań pracowników MOPS-u w Elblągu, w: Kobiety w pracy socjalnej, pod red. A. Michalska, Akapit 2013.

 

Zbierzchowska A., Obraz realizacji zadań rodzicielskich przez matki i ojców w  wybranych podręcznikach szkolnych –  (nie)egalitarny model rodzicielstwa, w: Rodzina w wektorze przesuniętego czasu, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2013.

Zbierzchowska A., Niepamięć o egzekucji „Pohulanka” i próby jej rekonstruowania. Na podstawie projektu badawczo-rozwojowego „Tożsamość i lokalność. Pohulanka (1946): Gdańszczan budowanie na (nie)pamięci”, [w:] M. Fabiszak, M. Owsiński (red.), Obóz - Muzeum : trauma we współczesnym wystawiennictwie, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013. ss. 151-170, język polski.

A. Zbierzchowska, K. Stankiewicz, Przedwczesne rozpoczęcie i zakończenie macierzyństwa. Dwa przypadki wydarzeń niepunktualnych w życiu kobiety, "Niepełnosprawność, Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, Wsparcie społeczne/Różne oblicza choroby i niepełnosprawności”, 2014, nr 15.

A. Zbierzchowska, M. Karczmarzyk, Wizerunek ojca  i dziecka w neomediach –  analiza wybranych, polskich forów internetowych dla rodziców,  „Studia nad Rodziną”, 2014, nr 2 (35).

K. Stankiewicz, A. Zbierzchowska, S. Bykowska, Wileńska rodzina w społeczności Gdańska. Modi co-vivendi powojennego miasta, [w:] Mendel M. (red.), Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2015.       

 

A. Zbierzchowska, Przyczyny późnego macierzyństwa, aspekt społeczny i indywidualny, w: Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy, pod red. I. Klonowska, J. Stawnicka, Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk-Warszawa 2015, ss.149-164.Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.