Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Strona do uzupełnienia

   1.  Dane statystyczne Głównego  urzędu Statystycznego

                                                   Logo Główny Urząd Statystyczny                       

 

http://strateg.stat.gov.pl    -   system monitorowania rozwoju,

w tym:  strategie, programy, polityka spójności, wskaźniki, metadane i analizy (zob. także – portal edukacyjny)

 

   2. Dane  na temat sytuacji dzieci i młodzieży  - dane statystyczne

  - UNICEF

https://www.unicef.pl/ www.dzieciwpolsce./pl         

 

https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/slider/node_13604/129773-14-pol-PL/obraz_slider_glowna.jpg

Zobacz: UNICEF , analizy statystyki w tym:    demografia, edukacja, zdrowie, zachowania zdrowotne, rodzina, ubóstwo, piecza zastępcza, przemoc, wypadki, sport i rekreacja.

Początek formularza

Dół formularza

 

Raporty UNICEF o sytuacji dzieci i młodzieży

Raporty: https://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje

 

Raport UNICEF - "Równe szanse dla dzieci. Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych

Niniejszy Raport zawiera omówienie kwestii nierówności w zakresie jakości i warunków życia dzieci w 41 krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 

  •                                        https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/co-robimy/publikacje/raport-unicef-for-every-child-a-fair-chance-the-promise-of-equity/139555-1-pol-PL/Raport-UNICEF-For-every-child-a-fair-chance-The-promise-of-equity_artykul_maly_obrazek_intro.jpg

Raport UNICEF: „For every child, a fair chance: The promise of equity”

W raporcie przedstawiono argumenty przemawiające za inwestowaniem w rozwój i warunki i jakość życia dzieci, szczególnie tych najbardziej pokrzywdzonych. Tylko wówczas będzie można wyrównać różnice między nimi. Taka inwestycja przyniesie wiele korzyści nie tylko dla dzieci, ale również ich rodzin i społeczności, w których żyją.

 

Raport UNICEF – „Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych

W najnowszym raporcie UNICEF alarmuje - od 2008 roku liczba dzieci żyjących w biedzie w krajach wysokorozwiniętych zwiększyła się o 2,6 miliona i wynosi teraz ponad 76,5 miliona.


  •                                       https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/co-robimy/publikacje/raport-unicef-state-of-the-world-s-children-s/117521-1-pol-PL/Raport-UNICEF-State-of-the-World-s-Children-s_artykul_maly_obrazek_intro.png

Raport UNICEF State of the World’s Children’s

W najnowszym raporcie UNICEF State of the World’s Children’s organizacja apeluje, aby społeczeństwo zwróciło uwagę przede wszystkim na to, co dzieci z niepełnosprawnością mogą osiągnąć, a nie na to, czego zrobić nie mogą.


  •                                        https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/co-robimy/publikacje/dzieci-w-polsce/116938-4-pol-PL/Dzieci-w-Polsce_artykul_maly_obrazek_intro.png

Dzieci w Polsce

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce publikację będącą zbiorem wiedzy o sytuacji dzieci w Polsce. W naszej publikacji znajdą Państwo stosowne dane dotyczące najważniejszych problemów opatrzone krótkim komentarzem.


  •                                         https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/co-robimy/publikacje/warunki-i-jakosc-zycia-dzieci-w-krajach-rozwinietych/116934-1-pol-PL/Warunki-i-jakosc-zycia-dzieci-w-krajach-rozwinietych_artykul_maly_obrazek_intro.png

Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych

Według najnowszego raportu UNICEF Polska zajmuje dopiero 21 miejsce w rankingu dotyczącym warunków i jakości życia dzieci w krajach rozwiniętych.


  •                                       https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/co-robimy/publikacje/humanitarian-action-for-children-2013/115202-3-pol-PL/Humanitarian-Action-for-Children-2013_artykul_maly_obrazek_intro.jpg

Humanitarian Action for Children 2013

W prezentowanym raporcie UNICEF podsumowuje rok 2012, opisuje obecną sytuację humanitarną na świecie, identyfikuje najbardziej zapalne obszary oraz przedstawia dane dotyczące potrzeb finansowych na 2013 rok.


  •                                       https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/co-robimy/publikacje/humanitarian-action-report-2012/82745-1-pol-PL/Humanitarian-Action-Report-2012_artykul_maly_obrazek_intro.png

Humanitarian Action Report 2012

UNICEF podsumował 2011 rok i apeluje o wsparcie – raport „The Humanitarian Action for Children 2012”


  •                                       https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/co-robimy/publikacje/ubostwo-dzieci/82721-1-pol-PL/Ubostwo-Dzieci_artykul_maly_obrazek_intro.jpg

Ubóstwo Dzieci

Raport UNICEF: Ponad 30 mln dzieci w najbogatszych krajach świata żyje w ubóstwie.
Dostępu do podstawowych dóbr, niezbędnych do prawidłowego rozwoju nie ma, wg najnowszych badań UNICEF, ponad 13 mln dzieci w Unii Europejskiej (wraz z Norwegią i Islandią). W Polsce jest to prawie 1,3 mln dzieci.


  •                                       https://www.unicef.pl/var/plain_site/storage/images/co-robimy/publikacje/the-state-of-the-world-s-children-2012/82725-1-pol-PL/The-State-of-the-World-s-Children-2012_artykul_maly_obrazek_intro.jpg

 

The State of the World's Children 2012

Proces urbanizacji pozostawia setki milionów dzieci w miastach i miasteczkach bez dostępu do podstawowych i niezbędnych usług, alarmuje UNICEF w raporcie „The State of the World’s Children 2012: Children in an Urban World.”


 

 

Raporty Rzecznika Praw Dziecka


                                      

Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka”

Raport pt. „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją” w szczegółowy sposób rozwija problem przemocy w wychowaniu. Od wielowiekowej kontestacji bicia dzieci przechodzi do aktualnego dyskursu o zakazie stosowania kar fizycznych. Autorka, prof. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego, analizuje rozmiary przemocy, ale przede wszystkim przedstawia wnioski i rekomendacje, jak jej przeciwdziałać. Publikacja zawiera podstawowe kierunki argumentacji i działań zmierzających do obniżenia aprobaty dla przemocy oraz podnoszenia gotowości do reagowania na przemoc. W trafny sposób zwraca uwagę na potrzebę kształtowania podstawy wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci oraz na świadomość znaczenia indywidualnego udziału każdego obywatela w tej trosce.

http://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/przemoc-w-wychowaniu-miedzy-prawnym-zakazem-spoleczna-akceptacja

                                        

Prawa Dziecka – dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zbiór zawiera głównie deklaracje i umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, przyjęte w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się te najważniejsze – Deklaracja Pra Dziecka i Konwencja o prawach dziecka. Publikacja obejmuje również dokumenty o tak żywotnym znaczeniu jak: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, które stanowią fundament praw człowieka, a tym samym pozostają w ścisłym związku z tematyką praw dziecka.

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/prawa_dziecka_-_zbior_dokumentow_onz.pdfCopyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.