Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Czasopisma środowiska pedagogów społecznych:

„Pedagogika Społeczna, kwartalnikRedaktor Naczelny - Prof. Wiesław Theiss, lista B 11p.

http://pedagogikaspoleczna.com/o-kwartalniku/

 

Chowanna – półrocznik, Redaktor Naczelna – Prof. Ewa Syrek, lista B- 10 p. Czasopismo wydawane pod patronatem KNP PAN

http://www.chowanna.us.edu.pl/index.html

 

 „Praca Socjalna” dwumiesięcznik, Redaktor Naczelny - Prof. Jerzy Szmagalski, lista B 8p.

http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma/praca-socjalna.aspx

 

 „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” miesięcznik, Redaktor Naczelna - Prof. Józefa Bałachowicz, lista B 8p.

http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma/problemy-opieku%C5%84czo-wychowawcze/o-czasopi%C5%9Bmie.aspx

 

Edukacja Międzykulturowa", rocznik, Redaktor Naczelna - Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur, lista B 7p.

http://weinoe.us.edu.pl/nauka/nauka-weinoe/serie-wydawnicze/edukacja-miedzykulturowa

 

„Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, NOWIS, półrocznik ( od 2015 roku), Redaktor Naczelna - Prof. Ewa Marynowicz-Hetka
www.czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl

 

"Papers of Social Pedagogy", dwurocznik w bazie czasopism: Erih Plus, CEJSH, CEEOL, Copernicus, Redaktor Naczelna- Prof. Danuta Lalak

http://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/

 

"International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies", półrocznik w bazie czasopism Index Copernicus, IC Journals Master ListPBN - Polska Bibliografia Naukowa, w  trakcie oceny do bazy SCOPUS i Erih +, Redaktor Naczelny - Prof. Maciej Tanaś

www.ijpint.com

 

 

P.S. 1

Polecamy wyszukiwarkę 'Arianta' w celu szukania informacji o czasopismach naukowych wydawanych w Polsce, ich indexowaniu w bazach czasopism i punktacji.

Oto link do tej wyszukiwarki:

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/

 

P.S. 2

Zachęcamy do lektury najnowszego, LXIX. numeru "Studiów Pedagogicznych" pod redakcją Prof. Marii Mendel: "Miasto pedagogiczne", który dostępny jest tutaj: http://spedagogiczne.ptp-pl.org/?page_id=360


Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.